Muzeum Antonína Dvořáka

Muzeum Antonína Dvořáka  - obrázek
Muzeum Antonína Dvořáka - obrázek

Muzeum Antonína Dvořáka,

věnované proslulému českému skladateli, vzniklo v roce 1932. Sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika, významné stavbě architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera z počátku 18. století. Malebná stavba v centru metropole je obklopená zahradou zdobenou plastikami Matyáše Brauna.


Stálá expozice muzea pod názvem Cesty Antonína Dvořáka (1841–1904)

dokumentuje skladatelovu životní pouť a věnuje se cestám, které podnikl. Antonín Dvořák totiž patřil ve své době k největším českým světoběžníkům. Spolu se slavným skladatelem se tak můžete vydat nejen na cestu z rodné Nelahozevsi do Prahy, ale přes celou Evropu až do vzdálené Ameriky. To vše pomocí moderní grafiky a především autentických osobních předmětů, mezi kterými nechybí Dvořákovy brýle, viola, klavír nebo nábytek z mistrovy pracovny, talár z promoce v Cambridge, pamětní věnce a jiné trofeje.

Kromě výpravy za životem skladatele se můžete na krátkodobé výstavě Jak Novosvětská dobyla svět i připomenout jeho nejznámější symfonii č. 9, e moll, zvanou Z Nového světa. Tu Dvořák zkomponoval v New Yorku přesně před 130 lety, během několika měsíců roku 1893. První dílo, které v Americe vytvořil, se stalo jednou z nejznámějších a nejhranějších skladeb. Její krása, melodika i temperament jsou tak podmanivé, že je zná celý svět. Mnozí spatřují v Novosvětské symfonii řadu vlivů Ameriky – kvapné tempo života v New Yorku, rozlehlost americké krajiny, stesk po domově i indiánské a černošské písně.

Přijďte se seznámit s Antonínem Dvořákem do letohrádku Amerika!

Národní muzeum – Muzeum Antonína Dvořáka

(Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2), otevřeno denně kromě pondělí 10.00 – 13.30 a 14.00 – 17.00, telefon: 224 918 013, 224 923 363, e-mail: [email protected]). Vstupné: základní 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 90 Kč, děti do šesti let zdarma.  Více informací a podrobnosti k výstavám a návštevě naleznete na www.nm.cz.