Nefarmakologické metody tlumení bolesti

Nefarmakologické metody tlumení bolesti - obrázek
Nefarmakologické metody tlumení bolesti - obrázek

Mezi nefarmakologické metody tlumení bolesti při porodu patří:

  • psychologické metody (předporodní příprava, hypnóza, audioanalgezie),
  • akupunktura,  akupresura,
  • elektroanalgezie  (TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace),
  • hydroanalgezie (porod ve vodě, porod do vody),
  • relaxační masáže,
  • alternativní polohy.

Předporodní příprava

Podstatou předporodní přípravy je vytvořit u ženy reflexy, které jsou vázány na porodní  proces,  jež ale nevedou  k bolestivým  prožitkům,  nýbrž k aktivnímu soustředění na jiné podněty, zejména dýchání a svalovou relaxaci.Pod názvem »přirozený« porod nebo »natural childbirth« či »prepared childbirth« se skrývá způsob vedení porodu, kdy se nepodávají bolest utišující prostředky. Smyslem je snaha o minimální farmakologické  ovlivnění dítěte.

Hypnóza

Metoda je založena na kombinaci silné sugesce a distrakce, izolace od nepříjemného zážitku a koncentrace na jiný, vnesený, podstatně příjemnější  zážitek. Hypnóza je časově náročná metoda a vedle senzitivní ženy vyžaduje v této metodě zvláště zkušeného odborníka – hypnotizéra. Hypnóza je z hlediska individuální sugestibility účinná asi jen u 25 % rodiček.

Audioanalgezie

Audioanalgezie  zmírňuje nebo potlačuje pocit bolesti změnou aktivity v mozkové kůře. Podstatou je dráždění sluchového centra během kontrakcí přístrojově vytvořeným šumem (použití sluchátek),  což je směs všech slyšitelných frekvencí o stejné intenzitě. Metoda vyžaduje potřebné přístrojové vybavení. Jinou možností je použití relaxační hudby, kterou si žena většinou obstará ještě před porodem.

Akupunktura, akupresura

Akupunktura se využívá v Číně a v zemích jihovýchodní  Asie více než 5000 let. Princip  spočívá v ovlivňování  energie  "čchi", která protéká dvanácti kanály nebo drahami spojenými  s vnitřními orgány. Účinek akupunktury bývá vysvětlován jak uvolňováním vlastních endorfinů a enkefalinů v organismu, tak i přímým ovlivněním přenosu bolesti. Někteří odborníci zdůrazňují neúčinnost  akupunktury na mírnění porodních bolestí u žen bílé rasy. Její analgetická účinnost u bílé rasy je okolo 5 %.

Elektroanalgezie (TENS)

TENS využívá proměnlivých elektrických stimulů na kůži na obou stranách páteře v oblasti dolní hrudní a horní bederní  páteře. Síla proudu  se pohybuje od 0–40 mA a frekvence od 40 až 15 Hz. Uvádí se, že TENS je vhodná zejména při křížových bolestech během porodu. Nástup tohoto druhu analgezie není okamžitý a rozvine se do 40 minut po jeho zavedení. Bolest na hrázi není elektroanalgezií ovlivněna. TENS je neškodná metoda pro matku a plod, ale není příliš účinná. Přesto může pomoci navodit nižší spotřebu petidinu (Dolsin®) nebo jiných celkových analgetik. Pokud je analgeticky méně účinná, než se očekávalo, doporučuje se podat epidurální analgezii. Analgetická účinnost je okolo 15 %.

Hydroanalgezie

Obecné rozdělení  metod:

  • porod ve vodě neboli relaxační koupel,
  • porod do vody,
  • kožní obstřiky vodou.

Kožní obstřiky sterilní  vodou se pro nadměrnou bolestivost  neprovádějí. Porod do vody je velmi kontroverzní porodnická  metoda, kterou může využít jen zcela zdravá těhotná žena. Naproti tomu relaxační koupele jsou v mnoha porodnicích během porodu využívány poměrně často.

Přednosti:
 jednoduchost,
finanční nenáročnost.

Nedostatky:
nízká analgetická efektivita.

Provádí: porodní  asistentka.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015