Nykturie může být projevem závažných onemocnění

Nykturie je probouzení během noci z důvodu potřeby močit. Často může jít o časnou a nenápadnou známku závažného systémového onemocnění. Ovšem i po vyloučení možných příčin může být nykturie obtěžujícím problémem, který lze účinně léčit. Proto je jí v klinické praxi třeba věnovat dostatečnou pozornost. Objem moči určuje příjmem solutů, osmolalita intersticia ledvin a účinek vazopresinu. Za normálního stavu je vylučování moči větší během dne a v noci z důvodu vyšší hladiny vazopresinu klesá. Většina elektrolytů je vylučována močí během dne, zatímco v noci se vytváří koncentrovanější moč. 

Ztráta diurnálního cyklu vylučování solutů nebo schopnosti vytvářet moč o vyšší osmolalitě, než má plazma, vede ke zvýšené tvorbě moči během noci, aniž by se zvýšilo vylučování během dne. Tato nykturie bez polyurie může být prvním projevem srdečního selhání ještě před vznikem otoků, jaterní cirhózy provázené ascitem nebo nefrotického syndromu. U těchto chorob je důvodem nykturie zlepšení renálního krevního průtoku a zvýšení vylučování sodíku v poloze vleže. Nykturie také tradičně provází chronické renální onemocnění z důvodu časné ztráty schopnosti koncentrovat moč, která je provázena zvýšeným vylučováním elektrolytů během noci. Podobná situace někdy nastává i po transplantaci ledvin.

Časté noční močení může být dáno také ztrátou diurnálních změn vylučování elektrolytů. Normální denní rytmus vylučování sodíku převrací β-blokátory, a to zejména u jedinců s počínajícím nebo rozvinutým srdečním selháním, což může vést k nykturii. Noční vylučování sodíku můžou zvýšit také dlouhodobě působící diuretika nebo silná krátkodobě působící diuretika podávaná před ulehnutím.

Pokud je nykturie provázená polyurií během dne, je příčinou ztráta působení vazopresinu nebo nadměrná zátěž soluty. Objem moči za den pak přesahuje 3 litry. Příčiny zahrnují centrální nebo hypofyzární diabetes insipidus, absenci odpovědi na vazopresin neboli nefrogenní diabetes insipidus, dále renální onemocnění postihující schopnost tvorby koncentrované moči (cystické onemocnění ledvin, obstrukční nefropatie, Sjögrenův syndrom, pyelonefritida aj.), podávání léků, které ovlivňují působení vazopresinu (lithium, amfotericin B, demetylchlortetracyklin, metoxyfluran), nekompenzovaný diabetes mellitus s glykosurií, parenterální výživu s hypertonickým roztokem glukózy a aminokyselin, ale i podávání manitolu nebo aplikaci radiokontrastní látky.

To vše jsou důvody, proč je třeba nykturii v klinické praxi věnovat pozornost. V diagnostice nykturie je třeba se ptát, zda a kolikrát za noc se pacient v noci budí proto, že se musí jít vymočit. Je třeba také zjistit, zda se současně napije, protože má žízeň. Důležitá je informace o pití čaje, kávy a dalších tekutin v době před spaním. Z výše uvedeného vyplývá i potřeba ptát se na frekvenci močení během dne. Nykturie může upozornit na některá závažná onemocnění, někdy je její příčinou podávání léků. Ovšem i po vyloučení možných příčin může nykturie pro pacienta představovat obtížný problém, který lze farmakoterapeuticky ovlivnit. 

 

Zdroj: ProLékaře.cz