OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice

OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice  - obrázek
OČKOVACÍ KALENDÁŘ – pravidelné očkování dětí v České republice - obrázek

Očkovací Kalendář pro rok 2013očkování

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 65/2009 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,

s účinností od 12. 3. 2009.Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

v platném znění, povinné.

Věk dítěte Pravidelné očkování Očkovací látka
     
od 13. týdne
1. dávka
záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B Infanrix Hexa
za měsíc po 1. dávce2. dávka záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B Infanrix Hexa
za měsíc po 2. dávce3. dávka záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B Infanrix Hexa  
nejdříve za 6 měsíců po 3. dávce4. dávka(nejpozději do 18 měsíců věku) záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B Infanrix Hexa

od 15. měsíce
1. dávka
spalničky, příušnice a zarděnky Trivivac
21. -25. měsíc, event. pozdějipřeočkování spalničky, příušnice a zarděnky Trivivac
od dovršení 5. do dovršení 6. rokupřeočkování záškrt, tetanus a dávivý kašel Infanrix
od dovršení 10. do dovršení 11. roku 5. dávka - přeočkování přenosná dětská obrna,záškrt, tetanus, dávivý kašel Boostrix Polio
od dovršení 12. do dovršení 13. roku virová hepatitida B - pouze u dětí, které nebyly očkovány       v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců). Engerix B paed.
od dovršení 14. do dovršení 15. roku tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech Alteana dle  vyhlášky č. 537/2006 Sb.,
Od dovršení 25. do dovršení 26. roku Tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech Alteana dlevyhlášky č.65/2009 Sb.,

Doplňující informace:

 

 1. Hexavakcína (Infanrix Hexa),   obsahující očkování proti šesti onemocněním - záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární složku), invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně (inaktivovanou složku) a virové hepatitidě typu B, je určená k očkování dětí narozených po 31. 12. 2006.

 

2. Přeočkování proti přenosné dětské obrně 1.      V roce 2009 se provede přeočkování proti přenosné dětské obrně inaktivovanou očkovací látkou, která se podá jako pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně dětem, které dovršily 13. rok věku a nebyla jim dosud podána pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně.2.      V roce 2010 se provede přeočkování proti přenosné dětské obrně inaktivovanou očkovací látkou, která se podá jako pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně dětem starším 11 let věku, kterým dosud nebyla podána pátá dávka očkovací látky proti přenosné dětské obrně.

 

3. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi stanovenými vyhláškou. Informace poskytnou dětští lékaři.Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, podle § 47 také umožňuje, aby byla pro dítě v rámci povinného očkování použita očkovací látka jiná, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 47 odst. 3 ukládá, aby každé provedené očkování bylo zdravotnickým zařízením zapsáno do očkovacího průkazu a do zdravotnické dokumentace. Při každém dalším očkování je očkovaný povinen předložit tento průkaz k provedení záznamu.

 

 

 zdroj: hygpraha.cz

 

 

 

 

Témata: