Očkování - rozhovor s lékařkou

Rozhovor s lékařkou na téma očkování - obrázek
Rozhovor s lékařkou na téma očkování - obrázek

Bojíte se očkování víc než vaše děti? Nejste si jistí, jestli je očkování v dnešní době ještě potřeba? Máte obavy z toho, co očkování v lidském těle vyvolává? Nebojte se, nejste v tom sami!

Podobné otázky si klade valná většina rodičů. Proto se MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. rozhodla napsat příručku, která vám stručně a srozumitelně vysvětlí vše, co byste měli o očkování vědět, abyste se mohli správně rozhodovat. Praktickou brožurku si můžete stáhnout na stránkách www.o-ockovani.cz a níže si můžete přečíst rozhovor s její autorkou.

Má očkování v dnešní době smysl, když je naše společnost téměř 100% proočkovaná?

Očkování má určitě smysl, právě i proto, abychom vysokou proočkovanost udrželi. Jen tak bude udržena kolektivní imunita – tj. ochrana i těch, kteří očkováni být nemohou. Při proočkovanosti nad 80% se nákaza ve společnosti téměř nevyskytuje a jsou tak chráněni i neočkovaní jedinci. Pokud však vycestují do zemí, kde se nákaza vyskytuje, mohou onemocnět. K tomu může dojít také při poklesu proočkovanosti a tím znovuobjevení infekcí v dané společnosti.

V současné době, kdy je povinné očkování plně hrazeno, bychom měli za tuto možnost být vděční.

V poslední době se objevil trend neočkovat. Je to rozumné, případně jaký to může mít dopad na společnost?

Důsledkem odmítnutí očkování pro společnost může být ztráta kolektivní imunity. Pro jedince je to potom riziko vážného onemocnění a dlouhodobé léčby či případných následků.

Může očkování ohrozit malé děti?

Rizika očkování jsou ve srovnání s jejich přínosem minimální. Vždy jsou nesrovnatelně větším ohrožením malých dětí samotné nemoci než očkování proti nim.

Jak pravděpodobné je, že se u očkovaného jedince objeví vedlejší účinky? A co tyto vedlejší účinky znamenají?

Možné vedlejší účinky očkovacích látek jsou vždy uvedeny v souhrnné informaci o dané vakcíně, která je u každé vakcíny k dispozici. Je tam uvedena i jejich pravděpodobnost. K nejčastějším reakcím patří zarudnutí a bolestivost v místě vpichu a přechodné zvýšení teploty. Znamená to, že probíhá imunitní reakce v těle.

Myslíte si, že jsou opravdu všechna základní povinná očkování u dětí potřeba?

Ano, myslím si, že jsou všechna potřebná. Všechna onemocnění, před kterými chrání povinné vakcíny, jsou závažná a mohou mít trvalé následky.

Je rozumné odkládat povinné očkování na pozdější věk dítěte?

Odkladem očkování odkládáme také ochranu dítěte v jeho nejzranitelnějším období. Bez závažného důvodu to tedy rozumné není. Rozhodnutí týkající se očkovacího plánu by rodiče nikdy neměli dělat sami, bez předchozí konzultace s lékařem.

Může nápor mnoha očkovacích látek na dětské tělo způsobit autismus, jak se někteří lidé domnívají?

Důkazy pro to, že očkování vyvolává autismus, chybí. Jedná se skutečně pouze o domněnky některých lidí.

Naposledy byla tato teorie vyvrácena článkem vydaným v prestižním vědeckém časopise PNAS. Dlouhodobá pozorování a testování neprokázala vznik neuropatologických změn v mozku při využívání vakcín obsahujících thiomersal. Paradoxně si tuto studii objednala společnost SafeMinds, která dlouhé roky šíří právě informaci o souvislosti mezi očkováním a autismem.

Se současnou migrační vlnou se probírá také možnost rozšíření nových nebo starých, ale u nás již vymýcených nákaz. Jak vážná je situace?

Situace je různá v různých zemích. U nás je uprchlíků minimum a rozhodně se zatím obávat nemusíme. V zemích, kde je uprchlíků mnoho a kde není dostatečná proočkovanost populace, se mohou šířit například spalničky nebo dětská obrna.

Pokud si lidé nejsou jistí očkováním, kde by o něm měli hledat relevantní informace? Přeci jen se v poslední době rozeběhly především internetové poradny bez profesionálních poradců…

Na očkování by se lidé měli především ptát svého praktického lékaře nebo specialistů, u kterých jsou léčeni. Z internetových stránek doporučuji využívat zdroje informací, které jsou sepsané odborníkem, který má ve vakcinaci dlouholetou praxi. To však není vždy snadné poznat. Proto je opravdu nejvhodnější vše konzultovat přímo se svým lékařem.

O očkování vyšla i obsáhlá e-kniha, na které jste se podílela. Kde knihu hledat a co vše v ní najdeme?

Brožurka je koncipována tak, aby rodičům a dalším zájemcům o očkování stručně a přehledně odpověděla na otázky spjaté s očkováním. V dnešní době je k dispozici nepřeberné množství zdrojů informací, které nejsou rodičům vždy srozumitelné, často také poskytují nepravdivé informace.

E-kniha je členěna na kapitoly, které vysvětlují např. působení jednotlivých vakcín, informují o před i poočkovací péči a k nalezení je zde i praktický očkovací kalendář. Brožurka je zdarma ke stažení na stránkách www.o-ockovani.cz.

 

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. aktuálně působí jako odborná asistentka a lékařka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2012–2014 pracovala jako primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Předtím působila na Pediatrické klinice IPVZ a 1. LF UK v Krči a Pediatrické klinice 2. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie.