Otitis a očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce nezabrání ušním infekcím u nemluvňat.
Při chřipce bývají častou komplikací ušní infekce.
Proto by očkování proti chřipce mělo pomoci chránit děti před těmito infekcemi. Ze studie, uveřejněné 24. září v Journal of the American Association, vyplývá, že tomu tak vždy není, hlavně u dětí mladších dvou let.
Podle této studie bylo zjištěno, že očkování proti chřipce u zdravých nemluvňat bylo účinné proti chřipce samé, nebo snižovalo intenzitu onemocnění, ale nemělo vliv na množství ušních infekcí.

Nezjistili jsme žádné podstatné snížení ušních infekcí,“
říká autor studie, Dr. Alejandro Hoberman, vedoucí odd. všeobecné univerzitní pediatrie při dětské nemocnici v Pittsburghu.
Je to proto, že ušní infekce jsou způsobeny mnoha různými viry, nejen chřipkou. Hlavním faktorem je náchylnost těchto dětí k více virům než u dětí starších, zřejmě ještě nemají tolik protilátek.“

Ušní infekce, známá jako otitis, zánět středního ucha, je nejběžnější nemocí nemluvňat a malých dětí, jak uvádí National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. Při akutním zánětu středního ucha je vnitřek ucha napuchlý a v uchu se drží moc a hlen. Tato infekce je velice bolestivá.
Ve věku tří let již tři děti ze čtyř prodělaly nejméně jednou otitidu.

Dr. Hoberman s kolegy zkoumali pro tuto dvouletou studii téměř 800 zdravých dětí ve věku od 6 do 24 měsíců, kterým bylo náhodným výběrem ordinováno placebo.

Během prvního roku dostávalo 373 dětí buď dvě dávky vakcíny proti chřipce, nebo dvě dávky placeba.
V druhém roce studie dostalo 346 dětí buď vakcínu, nebo injekci placeba.

Vakcína byla bezpečná a účinná k předejití 66% chřipkových infekcí,“ tvrdí Dr. Hoberman.

Nebyla ale obzvlášť účinná ke snížení počtu ušních infekcí.
V prvním roce studie 49 % očkovaných dětí mělo ušní infekci oproti 52 % dětí, které dostali placebo.
Ve druhém roce, kdy bylo ušních infekcí méně, byla tato čísla 56:48 %.

Znamená to, že vaše dítě může vakcínu proto chřipce vynechat?

Rozhodně ne, tvrdí specialisté. Americké centrum CDC doporučuje, aby děti ve věku mezi 6 a 23 měsíci byly očkovány proti chřipce, jelikož v této věkové skupině riskují vážné komplikace.
U těchto dětí hrozí hospitalizace z důvodů druhotných projevů chřipky jako u dospělých nad 65 let.
„Rodiče by měli uznat, že snížení síly chřipky a druhotných projevů, jako astma a zápal plic
, je skutečným důvodem k očkování proti chřipce,“ říká Dr. Andrea McCoy, profesor pediatrie při Temple University School of Medicine ve Philadelphii

Nejvhodnější dobou k očkování je říjen nebo listopad, včas před začátkem chřipkového období, aby tělo dostalo příležitost vyvinout protilátky.

http.//www.healthday.com/view.cfm?id=515217

přeložila a upravila