Pan Kostička zve děti k návštěvě Pražské muzejní noci

muzejní noc

Už jste byli
v muzeu v noci? V sobotu 12. 6. 2010 budete mít možnost
navštívit
muzea, galerie a další kulturní instituce i dlouho po běžné zavírací hodině. Koná
se již sedmá Pražská muzejní noc a letos organizátoři mysleli hlavně na děti. Po
setmění je to v muzeu trochu jiné.

Do projektu se letos zapojilo 28 institucí, které zpřístupní
53 objektů. Vstup je již tradičně zdarma s výjimkou objektů Pražské
informační služby a Národní kulturní památky Vyšehrad, kde návštěvníci zaplatí
symbolické vstupné. Doprava mezi jednotlivými objekty je zajišťována
speciálními autobusovými linkami Dopravního podniku hlavního města Prahy. Bude
otevřeno od 19 hodin večer do 1 hodiny ranní.

kostkaMuzea a galerie pro své návštěvníky připravily vedle stálých
expozic a výstav i široké spektrum doprovodných programů. Organizátoři přitom
letos mysleli zejména na děti. Objekty, které připravily kreativní a
interaktivní programy pro děti (výtvarné dílny, sportovní soutěže, kvízy, hry a
další) budou zapojeny do tzv. Dětské stezky. 
Malí návštěvníci dostanou za každý splněný úkol razítko a již za dvě
razítka z různých objektů si mohou vyzvednout malou odměnu v informačních
stanech. Ty budou tradičně umístěny v místě centrálního přestupního bodu
na náměstí Jana Palacha a před hlavní budovou Národního muzea, a to v době
od 10 do 24 hodin.  Kromě programů
v rámci Dětské stezky jsou připraveny i další dětské doprovodné programy,
jako například dětská módní přehlídka, dětská diskotéka či divadelní
představení pro děti. 

Více se o dětských doprovodných programech dozvíte na
webových stránkách Pražské muzejní noci www.prazskamuzejninoc.cz nebo
v informační brožurce, která bude zdarma k dostání v informačních
stanech. Na dětské programy Vás upozorní obrázek veselého Pana Kostičky, který
bude dětem průvodcem tajemné nocí, kdy nemusí brzy spát. 

Pražská muzejní noc je organizována Národním muzeem, Dopravním
podnikem hlavního města Prahy a Asociací muzeí a galerií ČR ve spolupráci
s dalšími zúčastněnými institucemi. Koná se za podpory Ministerstva
kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.
kostka 2