Pásy pro nastávající maminky? ANO!

Mají se nastávající maminky v autech poutat bezpečnostními pásy? Jaké
to přináší výhody? Nehrozí ještě nenarozeným dětem při případné srážce
vinou pásů nebezpečí úrazu? To jsou otázky, které je jistě dobré
zodpovědět co nejlépe. Kvalifikované odpovědi jsme hledali u odborníka,
který se používáním bezpečnostních pásů těhotnými ženami dlouhodobě a
systematicky zabývá. Je jím MUDr. Jiří Kepák, CSc., z brněnské Úrazové
nemocnice, jenž je jako jediný gynekolog v České republice stálým
členem týmu, který řeší tzv. polytraumata, tedy mnohočetné úrazy,
způsobené nejčastěji právě dopravními nehodami. Odpověď MUDr. J.
Kepáka, CSc., na otázku, zda mají těhotné ženy používat v automobilech
bezpečnostní pásy, je jednoznačná:
ANO! A to i v nejvyšším stupni těhotenství.

Co hrozí bez pásů?
Ukazuje se, že zranění těhotných žen při dopravních nehodách jsou
poměrně častá. Až 70 % všech těžkých poranění v době těhotenství jde na
vrub právě automobilových havárií. Pás v naprosté většině případů
pomůže nejen mamince, ale i nenarozenému dítěti. Je však potřebné
připoutat se správně.
Mnoho budoucích maminek se domnívá, že bezpečnostní pás může v případě
havárie plodu ublížit. Pro toto tvrzení však neexistuje důkaz. Tlak
pásu může sice na plod krátkodobě působit, při správném použití pásu je
však nebezpečí poškození plodu minimální. To ukazují i výzkumy
odborníků v oblasti bezpečnosti silničního provozu, např. projekt
virtuálního modelu těhotné ženy zvaný LINDA Bezpečnostního centra
Volvo. Výzkumníci a výrobci automobilů pracují na lepším pochopení
toho, jaké úrazy hrozí těhotným ženám a jejich nenarozeným dětem při
autonehodách. Umožňuje to zkoumat nové konstrukce bezpečnostních pásů a
dalších bezpečnostních systémů. V pozdním stadiu těhotenství je riziko
poranění nenarozených dětí největší.
Při čelním nárazu vozidla jsou hrudní koš a pánev těhotné ženy zadrženy
bezpečnostním pásem, zatímco její těhotensky zvětšené břicho se může
volně pohybovat ve směru sil působících při nárazu (kolizi). Protože
břišní svaly jsou v těhotenství daleko od své běžné formy, bude pohyb
břicha, a tedy i plodu uvnitř, mnohem výraznější. Při čelní srážce může
být plod nejprve vržen velkou rychlostí vpřed a nahoru proti děložní
stěně, poté následuje pohyb zpět a dolů. V nejhorším případě může hlava
plodu zasáhnout pánevní kost matky.
Úrazy hlavy jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí nebo poranění
nenarozených dětí při automobilových nehodách. Avšak nejčastější
doloženou příčinou úmrtí je částečné nebo úplné oddělení placenty od
stěny dělohy, v důsledku čehož se přeruší přívod kyslíku k plodu.

Proč tomu tak je? Podle názoru odborníků k tomu dochází proto,
že zatímco děloha je relativně pružná a může snadno měnit svůj tvar,
placenta není pod vlivem akceleračních sil natolik elastická…
Avšak hlavní příčinou smrti plodu při autohavárii je smrt nepřipoutané
matky. Velkým rizikem pro plod je i malý náraz – není-li matka správně
připoutaná, může dojít k tzv. abrupci (odloučení) placenty.
Pokud k tomu dojde, plod odumře a ženě hrozí, že vykrvácí (odloučená
placenta ve velmi krátké době nastartuje poruchu krevní srážlivosti
matky, odborně hovoříme o diseminované intravaskulární koagulopatii).
Abrupce placenty nastane v 1–5 % malých dopravních úrazů, ale ve 20–50
%těžkých havárií. Riziko smrti těhotné ženy činí v takovém případě 10
%, riziko smrti plodu je až 100%. Bezpečnostní pásy mohou toto riziko
významně zredukovat.
Ještě důležitější úlohu hrají bezpečnostní pásy při převrácení vozidla
zabraňují vymrštění osoby z vozidla ven. Úmrtí hrozí u nepřipoutaných,
z vozidla vymrštěných žen v 33 % případů (u připoutaných představuje
toto riziko jen 5 %), riziko smrti plodu je čtyřikrát vyšší – bude-li
těhotná vymrštěna mimo vůz, nastane smrt plodu až v 47 % (u
připoutaných jen v 11 %).
Ačkoliv to zní velmi tvrdě, platí: aby přežilo ještě nenarozené dítě,
musí přežít budoucí maminka. Používání bezpečnostních pásů v tom hraje
rozhodující roli.

Jak se má budoucí maminka správně připoutat?
Nastávající
maminka musí použít tříbodový bezpečnostní pás a připoutat se, ať už
sama řídí, nebo sedí jako spolujezdkyně vpředu či vzadu. Spodní popruh
bezpečnostního pásu musí probíhat co nejhlouběji pod břichem. Šikmo
nahoru vedoucí popruh musí směřovat stranou vedle těhotensky
vystouplého břicha a procházet mezi prsy. Spodní část pásu se nikdy
nesmí dostat do takové polohy, aby přecházela přes bříško budoucí
maminky. V takovém případě by totiž mohlo při nárazu dojít k poškození
plodu. Upnutí musí být pohodlné – ani příliš těsné, ani příliš volné.
Pás nesmí sklouznout z ramene.
Je-li v autě airbag, mělo by být sedadlo posunuté co nejvíce dozadu a opěradlo
by mělo být postaveno zpříma; mezi břichem a volantem – pokud těhotná
sama řídí – musí být zachována co možná největší vzdálenost. Ženy ve
vysokém stupni těhotenství by už raději neměly samy vozidlo řídit,
protože volant představuje pro nenarozené dítě při nárazu největší
riziko.

Řekněte si o svoji samolepku
V České republice probíhá ojedinělý a odborníky velmi ceněný projekt »Chraňte
sebe a své dítě, vždy se připoutejte«.

Jeho autorem je již zmíněný gynekolog Úrazové nemocnice v Brně, MUDr.
Jiří Kepák, CSc. V rámci projektu navrhl samolepku s názorným nákresem
a vysvětlením pro těhotné ženy, jak se mají připoutat v automobilu
(jako řidička i jako spolujezdkyně). Samolepka je schválena výborem
České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.
Samolepka je poskytována bezplatně všem gynekologickým ambulancím a
těhotenským poradnám, které o ni požádají, aby mohla být – se stručným
poučením budoucí maminky – vlepena do Průkazu pro těhotné. Barevně
výraznou a nepřehlédnutelnou samolepku lze do těhotenské průkazky
vlepit během tří sekund. Řekněte si ve své gynekologické ambulanci nebo
poradně pro těhotné o samolepku s návodem, jak se v těhotenství správně
poutat bezpečnostními pásy!

 

Auto

AUTO1

 

 

 

 

 

 

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha