Plánování dalšího dítěte

Pokud si přejete narození druhého dítěte, nemělo by otěhotnění nastat dříve než za dva roky po posledním porodu. Děloha a ostatní pohlavní orgány potřebují po porodu nejméně dvouletou dobu jakéhosi klidu.

Jak si mají manželé počínat, aby tuto zásadu dodrželi?

Používají některou antikoncepční metodu tak dlouho, dokud si přejí, aby otěhotnění nenastalo. Když pak nastane doba, kdy si přejí, aby vzniklo těhotenství, přestanou antikoncepci používat a využijí k otěhotnění tzv. „plodných dnů“. Podrobnosti uvádíme v následujících kapitolách.

Jak dlouho po porodu trvá neplodnost

Donedávna se věřilo, že je žena po porodu neplodná tak dlouho, dokud kojí. Je to však nepravda a mnozí manželé se již dočkali zklamání. Skutečnost je taková, že spolehlivou ochranu před otěhotněním může v období kojení zajistit jedině správně používaná antikoncepce.
Přitom je třeba vzít na vědomí, že v období kojení není vhodné používat hormonální antikoncepční tablety, jelikož by mohly nepříznivě ovlivnit tvorbu mateřského mléka, i jeho kvalitu. Naopak nejvhodnějším antikoncepčním prostředkem v období kojení (samozřejmě po uplynutí šesti týdnů od porodu) je mužská ochrana (kondom).

Která antikoncepční metoda je pro vás nejvhodnější

Dodnes nebyla světově objevena antikoncepční metoda, která by byla naprosto spolehlivá a zároveň by vůbec nerušila prožitek pohlavního sblížení. Každá antikoncepční metoda má určité přednosti, ale také nedostatky.
Chtějí-li manželé žít plným pohlavním životem a mají-li oba dosáhnout plného uspokojení, je třeba, aby znali všechny dnes existující metody a pak si tu nejvhodnější vybrali.

Uvádíme seznam antikoncepčních metod s přednostmi i nedostatky.

Přerušovaná soulož. Patří mezi nejstarší antikoncepční metody. Spočívá v tom, že mužský pohlavní úd se při pohlavním styku vyvede z pochvy dříve, než nastane vyvrcholení pohlavního vzrušení (orgasmus); semeno se pak vystříkne mimo ženská rodidla. Výhodou této metody je jednoduchost, poněvadž není třeba mít žádné speciální potřeby. Nevýhodou však je malá spolehlivost.
Selhání nastává při mužově nedostatečném sebeovládání, jestliže je část semene vypuzena již před vyvrcholením pohlavního vzrušení. Anebo trochu semene zůstane na pohlavním údu muže a dostane se do rodidel při opakovaném pohlavním styku.
Manželé někdy mívají obavy, že nadměrná sebekontrola může způsobit mužovu neurotizaci. Taková obava je neopodstatněná u mužů, kteří se dovedou kontrolovat a zároveň umějí dosáhnout uspokojení ženy. Neurotizace ohrožuje spíše ženy, u nichž při souloži trvale nedochází k uspokojení.

O dalších antikoncepčních metodách se více dozvíte na www.porodnice.cz

Odborný článek