Podíl HPV-pozitivních orofaryngeálních karcinomů stoupá zejména u mužů

Podíl HPV-pozitivních orofaryngeálních karcinomů stoupá zejména u mužů - obrázek
Podíl HPV-pozitivních orofaryngeálních karcinomů stoupá zejména u mužů - obrázek

V západních zemích přibývá případů HPV-pozitivního orofaryngeálního skvamocelulárního karcinomu (OPSSC), přičemž 80 % pacientů tvoří muži. Epidemiologické údaje ukazují, že jde o důsledek pohlavního šíření lidského papilomaviru (HPV). Je proto vhodná individualizovaná léčba těchto karcinomů a očkování chlapců proti HPV.

V roce 2007 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum proti rakovině (IARC) mezi rizikové faktory OPSSC vedle kouření a konzumace alkoholu také HPV. HPV-pozitivní OPSSC postihuje převážně tonzily a kořen jazyka. Vyskytuje se často u osob, které nikdy nekouřily, a vykazuje lepší odpověď na léčbu než HPV-negativní OPSSC. U řady pacientů proto není nutná tak intenzivní chemoradioterapie, jaká je dnes obvyklá.

Podíl HPV-pozitivních OPSSC v poslední době v západních zemích stoupá a postižení pacienti častěji uvádějí časné zahájení sexuálního života a více sexuálních partnerů. Proto se předpokládá souvislost mezi zvyšující se incidencí těchto karcinomů a pohlavním přenosem HPV.

Z těchto faktů tedy pro medicínu vyplývá potřeba individualizace léčby OPSCC podle detekce HPV a zvážení možnosti očkování chlapců proti HPV.

 

zdroj: proLékaře.cz