Pohlaví plodu ovlivňuje astma matky

__ADV__Doktor Michael B. Bracken se svými kolegy z Yale University v New Haven v Connecticutu zjistil, že těhotná žena s astmatem čekající dítě mužského pohlaví má menší příznaky astmatu v porovnání s astmatičkou čekající dítě ženského pohlaví. Výsledky studie vědci uveřejnili v únorovém čísle časopisu American Journal of Epidemiology.

Do studie bylo zahrnuto celkem 702 těhotných žen s astmatem, kterým byla měřena labilita peak expiratory flow v 21., 29. a 37. týdnu těhotenství. Labilita byla definována jako procentuální denní maximum PEF mínus minimum děleno střední hodnotou PEF. 

Výsledky studie ukázaly, že ženy, které nosily plody mužského pohlaví, měly o 10 % nižší labilitu dýchacích cest v porovnání se ženami čekajícími dítě ženského pohlaví. Pozitivní vliv plodu mužského pohlaví na astma matky byl zejména patrný ve druhém trimestru těhotenství. 

Vědci uvedli, že mechanismus tohoto jevu je zatím neznámý. Spekuluje se o vlivu testosteronu na relaxaci stěny průdušek. Je třeba dalších studií pro objasnění okolností tohoto jevu.

 

zdroj: MEDICINA.cz, Am J Epidemiol 2006;163:217-221.

 

Témata: