Pohled na děvčátko očima dětského gynekologa

Zdravá, novorozená holčička je z hlediska gynekologa v prvním tzv. "neonatálním období.“ Je pod vlivem ženských pohlavních hormonů, a zatímco dříve se soudilo, že přecházejí na plod přes placentu od matky, nyní předpokládáme, že jsou produkovány vlastními pohlavními žlázami = vaječníky. Ty jsou k produkci ženských pohlavních hormonů stimulovány řídícími hormony pocházejícími z placenty. Následkem přítomnosti ženských hormonů v organismu děvčátka dochází ke změnám na těch orgánech, které jsou těmito hormony ovlivňovány.

Pečlivá maminka si jistě při zevrubné prohlídce svého krásného miminka všimne zvětšených prsů s hmatnými žlázkami a bradavkami vystupujícími nad okolí. Z prsů může vytékat i sekret (tzv. mlezivo), který se však nikdy nesmí vymačkávat! V podpaží, na přední části trupu či zevních rodidlech (tj. v průběhu "mléčné lišty") dítěte mohou být přítomny tzv. nadpočetné bradavky jako pozůstatek vývoje prsů.


Oblast zevních rodidel je lividně zbarvená a prosáklá. Všechny její části jsou dobře patrné. Mezi velkými stydkými pysky vystupují malé, které se sbíhají dopředu k poštěváčku. Dominuje panenská blána, které říkáme "zrcadlo ženských pohlavních hormonů." Je výrazně zduřelá, zpravidla zakrývá ústí močové trubice a může mít různý tvar - nejčastěji je s jedním otvorem do pochvy, laločnatá, okrouhlá, poskládaná jako rozvíjející se květina či poloměsíčitá jako silnější chlopeň. Z ní odchází bělavý hlenový sekret, který je tvořen žlázkami děložního krčku a obsahuje odloupané buňky z pochvy a Döderleinova lactobacila. Nazýváme jej čistý novorozenecký výtok a svědčí o průchodnosti krčku dělohy, pochvy a panenské blány.


Může se objevit i krvavý sekret ze stimulované sliznice děložní dutiny, jako u dospělé ženy. Méně časté jsou panenské blány s více otvory nebo přepážkou. Panenská blána může být i bez otvoru - což je dobře patrné při zadržování hlenu v pochvě a vyklenování uzavřené blány. Je to vrozená vada, jež způsobuje neprůchodnost vývodných pohlavních cest a vzniká při jejich vývoji. Její řešení se časuje do období puberty po zahájení menstruačního krvácení, ale je vhodné, je-li dívenka sledována ve specializované ambulanci dětské a dorostové gynekologie.


Pokud není jednoznačné utváření ženského či mužského genitálu, můžeme také již po narození vyslovit podezření na pohlavní zařazení dítěte.


Dokonalá prohlídka rodidel děvčátka je preventivním opatřením, které může odhalit i další vrozené vady, např. močových cest či střeva, a přispět tím k jejich včasnému řešení a předcházení pozdějším možným komplikacím.


Přestřižením pupečníku končí stimulace vaječníků placentárními hormony, jejich hladiny během několika dnů klesají, ale změny, které vyvolaly odeznívají déle. Zpravidla toto období trvá 8 týdnů. Během této doby se může v rodidlech děvčátka rozvinout infekce, získaná buď při průchodu porodními cestami matky, nebo nedokonalou toaletou, ale i střevním onemocněním. Projevuje se hnisavým smíšeným novorozeneckým výtokem a zarudnutím zevních rodidel. Po předchozím vyšetření na dětské gynekologii je nutné zahájit správnou léčbu, která předejde komplikacím. Preventivně působí správná technika hygieny zevních rodidel – tj. pečlivé omývání dětským mýdlem a vodou nejenom po povrchu, ale po rozhrnutí stydkých pysků je třeba odstranit veškerou nečistotu z poševního vchodu.


V druhém tzv.“ klidovém období“ ženské hormony téměř nejsou v organismu děvčátka přítomny a tkáně jimi ovlivňované jsou ve stadiu funkčního klidu a minimálního anatomického rozvoje. Trvání tohoto období je zcela individuální, končí zhruba osmým rokem věku. Rodiče by měli vědět, že každý výtok z rodidel v tomto období, ať již hnisavý či krvavý je příznakem gynekologického onemocnění. Dítě by mělo být odborně vyšetřeno a léčeno.


Pro rodiče je důležité vědět, jak mohou vzniku zánětů zevních rodidel a pochvy, jejichž příznakem právě výtok je, předcházet. Především je nutné naučit děvčátko správným hygienickým návykům. Po močení a stolici je důležité otírat zevní rodidla a konečník zásadně zepředu dozadu, jedním tahem a více papíry, neboť opačný způsob je vůbec nejčastější příčinou zánětů. Je třeba dbát také na volnost oděvu a každodenně měnit spodní prádlo, nejlépe bavlněné, vyžehlené. Svlékaní prádla přes obuv a jeho odkládání na zem není správné.


Zdravější než koupel ve vaně je sprchování. Koupání v létě ve vodních nádržích, které nejsou hygienicky sledované, není příliš bezpečné. K mytí používáme speciální dětská mýdla a šampony, která nedráždí jemnou dětskou pokožku. V dnešní době, kdy nás v nadbytečné míře provází každodenním životem chemie a narůstá počet alergií u dětí, bychom měli na zevní rodidla dávat co nejméně chemických přípravků a prádlo po praní důkladně máchat.


Rodiče by měli své děti sledovat při hrách pro možnost manipulace se zevními rodidly či zavádění cizích těles při sexuálně podbarvených hrách. Častou příčinou zánětů zevních rodidel a pochvy je výskyt střevních parazitů zejména u dětí z kolektivních zařízení. Také přítomnost infekce v močových cestách je nebezpečná, její přenos může být i obousměrný. Výjimkou nejsou ani infekce přenesené do pochvy z krve při celkových onemocněních, zejména streptokokových angínách či stafylokokových infekcích horních cest dýchacích.


V klidovém období neexistuje funkční krvácení z rodidel. Každý krvavý sekret je příznakem závažným, jehož důvod musíme bezodkladně zjistit. Někdy je velmi obtížné určit, zda krvácení pochází z rodidel, močových cest nebo střevního traktu, proto je nutné současné vyšetření i dětským urologem a chirurgem. Příčinou krvácení mohou být záněty pochvy, stavy po zavedení cizího tělesa, předčasná puberta, úraz zevních rodidel a vzácně i nádorové onemocnění. Výjimečné nejsou zejména úrazy zevních rodidel, jejichž nejčastějšími příčinami jsou pády, a to u malých děvčátek – na hrany nočníků a prolézačky, u starších dívek – na rámy kola, při vylézání z vany na její okraj či na jakýkoli vyčnívající předmět (větve, kořeny, pařezy stromů atd.). Závažná jsou také sdružená poranění při dopravních nehodách. Nesmíme zapomenout ani na možnost pohlavního zneužívání děvčátka.


Výhradně v klidovém období na terénu neovlivněném hormonálně, kdy sliznice zevních rodidel jsou tenké a jemné, vzniká slepením protilehlých sliznic poševního vchodu tzv. synechie. Uzavírá postupně oblast vchodu poševního, na zevních rodidlech není patrné ústí močové trubice ani panenská blána. Děvčátku může k odtoku moče zbývat jen velmi malý i několikamilimetrový otvor. Příčinou je především nesprávná technika hygieny zevních rodidel, ale i lokální agresivní působení chemických látek. Nemusí se projevovat žádnými příznaky a obvykle je objevena náhodně. Může ale způsobit závažné onemocnění, například infekci močových cest. Někdy se projeví změnou proudu moče, nutností tlačit při močení nebo si dívenka stěžuje na pálení při močení. Nejčastěji přicházejí malé pacientky s rodiči na doporučení dětského lékaře, který synechii odhalí při preventivní prohlídce. Vzhledem k tomu, že její ošetření je pro rodiče a dívku značně nepříjemné a stresující, je potřebné se zaměřit na prevenci a správně poučit rodiče o odpovídající toaletě rodidel neprodleně po narození děvčátka.


Třetím obdobím „ pohlavního dospívání“ dívka přechází plynule do dospělosti.


Z uvedeného je patrné, že gynekologické problémy se mohou objevit již v raném období života dívky. Přístup dětského gynekologa k dívence je zcela specifický, rodiče se nemusí obávat gynekologického vyšetření své dcery, neboť je prováděno gynekologem odborně vyškoleným se znalostmi zvláštností dětského věku. Doprovázející rodič je přítomen vyšetření a pokud je správně informován, napomáhá lepšímu a rychlejšímu kontaktu lékaře s dívkou, jejíž spolupráci je někdy obtížné pro chybějící motivaci získat.


Dětská gynekologie není zmenšenou verzí „ velké gynekologie,“ je oborem především preventivním. Ve spolupráci s ostatními dětskými odborníky je zajištěna opravdu kvalitní a komplexní péče o dívku. Včasným poznáním a léčením onemocnění, odhalováním vrozených vývojových vad a sledováním správného pohlavního dospívání dívky přispívá tento obor ke zdárnému vývoji další populace žen, které dají život zdravým dětem.MUDr. Jana Skřenková
Dětská gynekoložka
Spolupracovnice
www.porodnice.cz


Odborný článek