Poplatky u lékaře a za pobyt v nemocnici

Od Nového roku nás čekají ve zdravotnictví převratné změny. Poprvé v historii si tak budeme muset zvyknout na pojem placení u lékaře či za pobyt v nemocnici. Pojmy, které český člověk dosud nezná, ale brzy pozná. Každý se ptá, co a jak bude platit a jestli bude možné se placení vyhnout.

Schválená reforma veřejných financí, kterou v září podepsal prezident ČR Václav Klaus, neobsahuje pouze změny v daňové a sociální oblasti, ale také změny ve zdravotnictví. Že jde o změny zásadní a že se budou týkat především pacinetů není třeba dodávat.

Ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek si totiž jako jediný ministr v historii českého zdravotnictví troufl na tak zásadní změny, které nazval Reforma českého zdravotnictví. Veškeré plánované změny jsou rozděleny do více částí. První a pro pacienty přímo zásadní etapa vstupuje v platnost právě od 1.1.2008.

Proč vůbec změny

Když je něco tzv. zadarmo, tak český vynálezavý člověk dovede vše dobře využít a zneužít. Pojem zadarmo je sice nadnesený, protože každý jsme zdravotně připojištěný. Ale pokud už nic navíc neplatíme, neohlížíme se na nic a často zbytečně navštívíme lékaři či vyhodíme léky do popelnice. V tom jsme jako ČR mezi státy EU unikát. Dokonce chodíme k lékaří více než třeba v Maďarsku či na Slovensku.

Srovnání návštěv u lékaře a hospitalizace

Stát Počet návštěv lékaře Dny hospitalizace
Česká republika 13 11
Maďarsko 12,5 8,5
Slovensko 11,9 8,8
Polsko 6 8
Německo 7,6 10,5
Rakousko 6,7 7,7
Velká Británie 5,5 7,6
Finsko 4,2 10
Švédsko 2,4 6,2

Jak je vidět z tabulky, opravdu nadmíru využíváme zdravotnický systém. Nejjednodušší způsob, jak se tomu dá zabránit, je zavedení tzv. regulačních poplatků.V okamžiku, kdy bude pojištěnec čerpat nějakou zdravotní službu, si i přes symbolickou částku 30, 60 a 90 korun uvědomí, že tato služba něco stojí. A že poskytnutá péče má nějakou finančně vyjádřenou hodnotu. Takto to alespoň odůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví ve své brožuře.

Jaké poplatky nás čekají

Od 1.ledna se obecně můžeme těšit na v tabulce uvedené základní poplatky. Je třeba dodat, že jde vždy o zdravotní úkony, léky a pobyty ve zdravotnických zařízeních hrazených plně či částečně ze zdravotního pojištění.

Vybrané poplatky

Druh zdravotního úkonu Poplatek
Návštěva lékaře 30 Kč
Výdej léku (za položku) 30 Kč
Návštěva pohotovosti 90 Kč
Pobyt nemocnici, lázně 60 Kč

Návštěva lékaře

Poplatek ve výši 30 Kč zaplatíme za návštěvu:

 • praktického lékaře
 • dětského lékaře
 • gynekologa
 • lékaře specialisty
 • psychologa, logopeda
 • zubaře
  Poplatek neplatíme v každém případě. Lékaři zaplatíme 30 Kč jen v případě tzv. klinického vyšetření. Jde o situaci, kdy nás lékař odborně vyšetří a následně toto vykáže příslušné zdravotní pojišťovně pacienta jako odborné ošetření.

  Vypsání receptu či pouze výpis ze zdravotní dokumentace není považováno za klinické vyšetření a zmíněný poplatek se platit nebude. MZ ČR vydalo lékařům metodický pokyn co je a co není považováno za klinické vyšetření. Lze tedy dnes předpokládat, že se lékaři budou snažit pacientovi vždy provést nějaké vyšetření a ten se poplatku 30 Kč často nevyhne.

  Kdy bude lékař zdarma?

 • preventivní prohlídky – vždy zdarma
 • praktický lékař – dospělý má nárok na prevenci 1x za 2 roky
 • stomatolog – dospělý 1 x za rok, mladší 18 let častěji
 • gynekolog – po 15. roce u žen vždy 1 x za rok
 • očkování u lékaře
 • odběr krve či třeba vyšetření na rengenu, CT atd.
 • vybrané těžké nemoci u dětí

  Poplatek se bude hradit ihned na místě v ordinaci u zdravotní sestry nebo v případě větších zdravotnických zařízeních formou turniketů. Pacient z automatu obdrží dva doklady a jeden z nich předá lékaři jako doklad o zaplacení.

  Platba ve výši 30 Kč se také hradí v ambulanci nemocnic. Ale od 17 hodin a vždy o víkendu jsou tyto ambulance zařazeny do pohotovostní služby, pro kterou se platí jiný poplatek.

  Návštěva pohotovosti

  Často zneužívaná pohotovost je také zpoplatněna a to rovnou částkou 90 Kč. Zaplatíme tedy i pokud navštívíme ambulanci nemocnice, například chirurgie, po 17 hodině nebo o víkendu. Taková ordinace však musí být označena dobou a příslušnou výší poplatku.

  Poplatek se nehradí pokud vás lékař okamžitě hospitalizuje v nemocnici.

  Pobyt na lůžku v nemocnici

  Poležet si na ARO, na interně či třeba v lázních nebo v léčebně nebude zdarma. Čeká nás totiž 60 Kč poplatek denně. Ministerstvo odůvodňuje zavedení poplatku tím, že kdybychom byli doma, tak také platíme za jídlo, spotřebováváme energii, topení, vodu. V nemocnici máme vše „zdarma“ a navíc máme k dispozici špičkovou péči.

  Kde všude zaplatíme?

 • v nemocnici (včetně případu bezvědomí a hospitalizaci na ARO, kojence v inkubátoru + za jeho matku )
 • v odborných ústavech
 • v léčebně dlouhodobě nemocných
 • při komplexní lázeňské péči
 • v dětské ozdravovně

  Výjimka se bude týkat pouze případu, kdy pacient ráno přišel a večer odešel z nemocnice (tzv. jednodenní péče) a také pobytu ve stacionáři. Úhrada se bude provádět zpravidla fakturou a to se splatností 8 kalendářních dnů pokud byla hospitalizace kratší než jeden měsíc, jinak vždy k poslednímu dni měsíce.

  Poplatek za výdej léku

  Každý lékařský recept plně či částečně hrazený ze zdravotního pojištění bude zpoplatněn. Pro doplnění uvádím, že lékař může vydat na položku zpravidla 3 ks balení léku.

  Poplatek ve výši 30 Kč se bude platit za položku na receptu. Pokud jsou na receptu uvedeny 2 léky (oba částeč/plně hrazeny ze zdravotního pojištění) zaplatíme 2 položky x 30 Kč, tj. 60 Kč.

  Nově se zavádí i tzv. opakovaný recept. Je určen na opakované vydání stejného léku. Lékař ho předepíše zpravidla pacientům dlouhodobě chronicky nemocným, kteří nevyžadují pravidelné kontroly u lékaře. A jejich návštěva lékaře by byla zbytečná a navíc zatěžující peněženku. Naopak za lék či přípravek plně hrazený pacientem se neplatí. Například v případě antikoncepce.

  Kdo poplatky neplatí?

  Některé skupiny občanů však budou od placení poplatků osvobozeny. Jde zejména o tyto případy:

 • Občané v hmotné nouzi
 • Soudem nařízená ochranná léčba
 • Děti, mladiství v dětských domovech, ústavní výchova
 • Mimořádná karanténa při infekčních onemocněních, nařízená izolace atd.

  Osvobození od všech poplatků mají mimo jiné občané v tzv. hmotné nouzi. Jde o situaci spojenou s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení atd. Současně si daná osoba nemůže své příjmy zvýšit. Podmínkou uznání je prokázání rozhodnutí či potvrzení o nároku (pobírání) dávek v hmotné nouzi. Takové potvrzení vydané obecním úřadem nesmí být starší než 30 dnů, jinak je povinnost vždy poplatky ve zdravotnictví platit.

  Limit nás může ochránit

  Teď už jen příjemnější zprávy. Nově se totiž zavádí tzv. roční ochranný limit ve výši 5  000 Kč. Cílem tohoto opatření je určitá ochrana především chronických pacientů, kteří dnes doplácí na léky značné sumy peněz a od ledna se jim náklady ještě výrazně zvýší.

  Do ochranného limitu 5 000 Kč se započítává

 • poplatek za návštěvu lékaře ve výši 30 Kč
 • poplatek za výdej léku – položka 30 Kč
 • doplatek na nejlevnější lék ve skupině* (u léků s kódem R se doplatek plně započte)
  *Lékař předepíše pacientovi lék s doplatkem 120 Kč, na trhu existuje i lék s doplatem 60 Kč se stejnými vlastnostmi, způsobem podání, obsahem účinné látky atd. Tento lék (s doplatkem 60 Kč) je zároveň nejlevnější. Zdravotní pojišťovna pak zahrne do výše ochranného limitu pouze částku 60 Kč. Lék však může lékárník pacientovi vyměnit za levnější.

   

  Do limitu se nezapočítává poplatek za pobyt v nemocnici, za pohotovost, doplatky za dražší léky než nejlevnější, doplatky na zdravotnické poukazy.

  Sledování limitu a vrácení peněz bude provádět vaše zdravotní pojišťovna. Pacient si nemusí schovávat účtenky, vše bude plně v kompetenci zdravotní pojišťovny. Jakmile dojde v daném roce k překročení limitu 5 000 Kč, pojišťovna vám musí přeplatek v následujícím čtvrletí do 60 dnů na bankovní účet vrátit.

  Informace o sledování a naplňování limitu bude také uvedena ve výpisu zdravotní péče, který je vám pojišťovna povinna bezplatně 1 x ročně poskytnout. Některé zdravotní pojišťovny však připravují i internetový přístup k osobnímu účtu pojištěnce.

  Lze také ušetřit

  U lékaře

  Nejprve je nutné zvážit, zda návštěva lékaře či pohotovosti je vůbec nutná. Řadu lehkých viróz lze řešit pouze s volně zakoupeným Paralenem či vitamíny.

  Vždy pravidelně navštěvujte bezplatné preventivní prohlídky u praktického lékaře, stomatologa či gynekologa u žen. Pravidelně se očkujte.

  Požádejte lékaře o vystavení tzv. opakovaného receptu. V případě, že pobíráte lék s vysokým doplatkem a není za něj možná vhodná náhrada, požádejte o vyznačení kódem R. Lék se pak plně započte do ochranného limitu.

  Užívat najednou třeba 10 druhů léků, jak to často bývá u starších pacientů, není vždy nutné. Požádejte lékaře o kontrolu užívání léků.

  V lékárně

  U léků které je možno vystavit pouze na recept a jejich cena je nižší než zhruba 30 Kč, požádejte vždy lékaře o vyznačení kódem P – hradí pacient. Volně prodejné léky s cenou minimálně do 30 Kč kupujte raději sami v lékárně. Ušetříte nejen za poplatek, ale i za návštěvu lékaře.

  Požádejte lékárníka o výměnu dražšího léku za levnější variantu. Lékárník vám musí nahradit předepsaný lék levnějším, se stejnou účinnou látkou, stejným způsobem podání atd.

  Co možná nevíte

 • Poplatky zůstanou vždy těm, kdo je vybírá. I když se od ledna zvyšuje DPH na 9 % u léků, na ceny léků by to nemělo mít výraznější vliv. Může dojít spíše ke zlevnění dražších léků.
 • Pokud je dítě v inkubátoru a matka s ním v nemocnici, platí se poplatek za oba tj. 120 Kč za den.
 • Povinnost hradit poplatky za pacienta, který v nemocnici zemře, se přenáší na rodinu či pozůstalé.
 • Pro poškozené: Stanete-li se poškozeným při dopravní nehodě a utrpíte při ní zranění, které si vyžádá lékařské ošetření či hospitalizaci, musíte bohužel také poplatky platit. Finanční vyrovnání můžete maximálně požadovat od viníka nehody nebo u soudu při náhradě škody. V tomto případně je nutné vždy doklady o platbě uschovat.

  Na kolik nás vyjde chřipka nebo nachlazení

  Určitě se nám hodně prodraží. 14denní léčení chřipky vyžaduje zhruba 3 návštěvy lékaře, protože jde o závažné onemocnění. Navíc lékař nám předepíše antibiotika (Paralen si koupíme v lékárně) a pokud nám pomohou, tak nás lednová chřipka bude stát zhruba 120 Kč. Je nutné připomenout také nižší nemocenskou a první tři dny neplacené nemoci.

  Platby byly jen otázkou času

  Zavedení poplatků je samozřejmně věc nepopulární, na kterou doplatí především pacienti častěji navštěvující lékaře či pobírající léky. Naproti tomu pacienti, kteří dnes platí velmi vysoké doplatky za léky, díky limitu ušetří.

  Ve všech státech Evropské unie (mimo Polsko) jsou již regulační poplatky zavedeny. Jejich zavedení u nás tedy bylo jen otázkou času.

  Příklady poplatků v zahraničí

  Stát Lékař Poplatek za recept/léky Poplatek za hospitalizaci Jiné poplatky
  Slovensko bez poplatku 5 Sk-recept 60 SK (i pohotovost) 2 Kč/1km za převoz (mimo ZZS)
  Německo 10 EUR (zubař čtvrletí) 10 % ceny, min.5 EUR 10 EUR (max.28 dnů)
  Rakousko 4,70 EUR za položku na receptu 10 EUR Zdravotnické prostředky min. 25,60 EUR
  Francie 30 % nákladů +1 EUR 20 % nákladů nebo 16 EUR
  Švédsko 100-300 SEK čím vyšší, tím nižší doplatek 80 SEK
  Finsko 11-22 EUR 26 EUR Zubař až 35 EUR


  Další připravovaná část reformy by měla být příjemnější. Uvažuje se třeba o stanovení pevných čekacích dob u odborných lékařů, stanovení maximálních lhůt na operaci či třeba zlepšení pokrytí záchrannou službou.

 •  

  zdroj: Mesec.cz