PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 1. část

Následující řádky se pokusí v několika kapitolách vysvětlit porodní a mateřský systém na Novém Zélandě.

PŘEDPORODNÍ PÉČE
Na začátku těhotenství si každá těhotná žena vybírá tzv. „Lead Maternity Carer (LMC)“, který se o ni bude starat během těhotenství a šestinedělí. LMC bychom mohli přeložit jako hlavní pečovatel o těhotnou zenu během výše zmíněného období. Při první návštěvě jakéhokoliv zdravotního zařízení (kliniky, rodinného doktora atd.) se žena dozví veškeré informace potřebné k volbě LMC.

1. KDO MUŽE BÝT LMC?

A) MIDWIFE – PORODNÍ ASISTENTKA (BÁBA)

 • porodní asistentky jsou kvalifikované sestry, které pracují v nemocnicích či jiném zdravotnim zařízení nebo nezávisle pracující sestry. Tyto nezávisle pracující porodní asistentky mohou pracovat ve sdružení nebo samostatně. (bližší informace budou popsány v kapitole „Porodnictví včera a dnes“.)
 • zabezpečují veškerou péči zejména pro bezproblémové těhotenství, porod a šestinedělí. Pokud je těhotenství rizikové, spolupracují s vyžadujícím specialistou.
  Veškerá materská peče je zdarma.

B) FAMILY DOCTOR (General Practioner) – RODINNÝ DOKTOR

 • rodinný doktor zabezpečuje veškerou péči jak pro bezproblémové tak i pro rizikové těhotenství a šestinedělí.
 • je přítomen při porodu, kde hlavní funkci přebírá personál porodnice nebo nezávislá porodní asistentka.
 • spolupodílí se na poporodní péči ve spolupráci s nemocničním personálem nebo nezávislou porodní asistentkou.
  Veškerá mateřská péče je zdarma.

C) PRIVATE OBSTETRICIAN – SOUKROMÝ SPECIALISTA (PORODNÍK)

 • specializuje se na rizikové těhotenství, ale pokud si těhotná žena přeje poskytuje péči i pro běžné těhotenství. Výjimkou je to, že tato péče je placena klientem. Cena se pohybuje od 3000,-NZD.
 • Stejně jako rodinný doktor se účastní porodu a spolupodílí se na peči novopečené maminky a novorozeněte během šestinedělí.
  Tato péče je placena.

D) HOSPITAL TEAM – NEMOCNIČNÍ PÉČE

 • veškerá péče od početí do šestinedělí je také poskytována normálně v nemocnici.
 • pokud těhotenství probíhá bez problému, o těhotnou ženu se stará nemocniční personál porodních asistentek. Pokud je těhotenství rizikové, o péči těhotné se stará specialista za výpomoci porodních asistentek.
  Výše uvedená péče je zdarma.

2. HLAVNÍ ÚKOLY „LMC“

 • jakmile se těhotná žena rozhodne, kdo bude její LMC, tak ihned po registraci LMC přebírá plnou zodpovědnost o péči těhotné až do šestinedělí. Při volbě LMC těhotná zvažuje umístění LMC, zdali odpovídá individuálním požadavkům, těhotná se cítí, že ji bude poskytnuta veškerá nezbytná péče atd. Budoucí maminka muze LMC změnit kdykoliv během těhotenství.
 • nejenže zabezpečuje veškerou péči o těhotnou, ale pokud se objeví jakékoliv problémy, musí zajistit veškeré potřebné vyšetření a spolupracovat se specialistou.
 • pomáhá sepsat tzv. „Porodní plán‘, který zahrnuje nejen představu těhotné o porodu (tzn. Jaké tišící prostředky by chtěla použít, kdo bude přítomen u porodu atd.), ale zároveň obsahuje i názor budoucí matky na kojení, očkování atd.
 • LMC je k dostihu 24 hodin denně. Pokud ne, musí zajistit za sebe náhradu.
 • LMC musí být přítomen porodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže, po dohodě s těhotnou ženou se domluví o svém zástupu či jiné alternativě. Většina nezávislých porodních asistentek spolupracuje v tandemu, aby se mohly vzájemně zastupovat. Zastupují se ale jen z důvodu dovolené, nemoci či pokud jsou přítomny jiného porodu.
 • pokud je LMC rodinný doktor či soukromý specialista, musí zajistit personál k porodu. Tím může být buď nezávislá porodní asistentka nebo personál porodnice. Také se musí ujistit, ze vybraný personál je seznámen s porodním plánem těhotné.
 • LMC též zodpovídá o poskytnutí péče v šestinedělí s kojením, zotavením, poporodní depresí, očkováním, antikoncepcí a podobně.
 • LMC se také musí ujistit, ze rodina si zvolila „Well Child Care“. Well Child Care znamená organizaci, která se zabývá o péči dítěte od šestinedělí do 5-ti let. (Na výběr je ze 3 organizací – více v kapitole o poporodní péči).


Příští pondělí: PORODNICTVÍ VČERA A DNES (Nový Zéland)Karolína Paterson
zahraniční dopisovatelka
www.porodnice.cz
Nový Zéland

Internetové odkazy:
www.midwife.org.nz
www.plunket.org.nz
www.birthcare.co.nz