PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 2. část

PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 2. část - obrázek
PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 2. část - obrázek

PORODNICTVÍ VČERA A DNES

Do roku 1990 bylo rozhodování ženy o LMC jednoduché, protože LMC byl vždy rodinný doktor, který se o nastávající maminku staral až do porodu. Při komplikacích byla žena poslána ke specialistovi. Jak již bylo uvedeno v minulé kapitole, při samotném porodu převzaly úlohu porodní asistentky  za  přítomnosti doktora.

V dnešní době ale NZ porodnictví funguje na jiném principu. Před 14 lety se totiž Health Funding Authority (HFA) začala zaměřovat na potřeby žen, dětí a rodin. Upustilo se od systému, který byl sice dobře zaběhnutý, ale nebral v úvahu individuální požadavky. Rozhodnutí HFA spočívalo v tom, že uznalo porodnictví jako samostatný obor a umožnilo porodním asistentkám pracovat samostatně a nezávisle. Tím byla porodním asistentkám předána plná zodpovědnost o péči od početí do šestinedělí.

Ještě je třeba zmínit, že existují dva druhy porodních asistentek. Jedním z nich jsou sestry v nemocnici (porodnici), druhou variantou jsou porodní asistentky pracující nezávisle nebo pracující pod záštitou společné organizace (mohou se vzájemně zastupovat). Samostatně pracující asistentky stráví hodně času mimo domov a musí být k zastižení 24 hodin denně, proto některé sestry volí první variantu a pracují na směny v nemocnicích. Porodní asistentky musí mít potřebné vzdělání (min. 3 roční studium + praxe). K jejich pravomoci patří předepisování léků související s těhotenstvím, zajišťování krevních testů, ultrazvuku, odkazy ke specialistovi a tak dále.

Hlavní výhodou této poskytované péče je to, že nastávající maminka a porodní asistentka se mají možnost navzájem dobře poznat. Tento individuální přístup zajišťuje těhotné ženě veškerou vyžadující péči. Porod zpravidla probíhá v nemocnici, se kterou daná asistentka spolupracuje. Nezávislé porodní asistentky též zajišťují domácí porod, který si získává na své popularitě.

 

 

Karolína Paterson
zahraniční dopisovatelka
www.porodnice.cz
Nový Zéland

 

 Internetové odkazy:
www.midwife.org.nz
www.plunket.org.nz
www.birthcare.co.nz