PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 4. část

PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 4. část - obrázek
PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDĚ - 4. část - obrázek

POPORODNÍ PÉČE

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, poporodní péče je zajišťována organizací zvanou PLUNKET (více než 90% rodin volí tuto organizaci). Plunket je nezisková organizace existující od roku 1907, zaměstnávající profesionály a také dobrovolníky, kteří pečují o zdravý vývoj dítěte a celé rodiny.

PLUNKET spolupracuje se široku škálou organizací, které umožňují dosáhnout maximální a individuální přístup. Hlavní strategií k dosažení zdravého růstu dítěte je zabezpečen pomocí podpůrných programů (pravidelné setkávání maminek), vzdělávací semináře a jiné.

Plunket sestra po šestinedělí navštíví novou rodinu doma (tím je zároveň provedena lehká kontrola v jakém prostředí dítě vyrůstá), poté následují návštěvy na místní klinice (běžné kontroly), vzdělávací semináře pro rodiče (v případě zájmu) a bezpečnostní programy (např. možnost pronájmu autosedaček za velmi výhodné ceny).

Část populace Nového Zélandu je tvořena původními Maory (přibližně 12%) a vzrůstajícím počtem rodin z Pacifických ostrovů (Samoa, Tonga, Fiji atd.).  PLUNKET se snaží kulturní rozdíly ve výchově dětí co nejvíce podporovat.

   

Karolína Paterson
zahraniční dopisovatelka
www.porodnice.cz
Nový Zéland

 

 Internetové odkazy:
www.midwife.org.nz
www.plunket.org.nz
www.birthcare.co.nz

 

 

Témata: