PORODNÍ A MATEŘSKÝ SYSTÉM V IRSKU

Mé jméno je Niamh Donohoe a pocházím z irského Dublinu, pokusím se Vám následujících pár kapitolách přiblížit porodnický systém v naší zemi, péči o novorozence, rizikové těhotenství a předškolní systém. Irsko patří k zemím s nejdelší porodnickou historií. Přímo v centru Dublinu se nacházejí dvě „nej“ porodnice. Jedna je NEJvetší v Evropě – The National Maternity Hospital, mezi lidmi známá jako „Holles Street“ a NEJstarší na světě – The Rotunda Hospital.

Irsko se již několik let potácí s problémovým a neuceleným systémem zdravotnické péče. Péče o těhotné je zdarma, ale jen do určité  míry. Je poskytnuta jen ta nejzákladnější, např. 1x UTZ za celé  těhotenství . Spadá do toho též porod v porodnici, ovšem pobyt jako takový a strava se platí. Zdravotní pojištění není povinné, většina Irů ho však má. Bohužel i toto základní pojištění, které v současné době činí okolo €40 za měsíc, zajistí péči jen o něco málo lepší (pečlivější) než když pojištěni nejste.  Např. pobyt v nemocnici, nebo jakákoliv návštěva praktického lékaře se hradí. Čekací doby na specializovaná vyšetření jsou nepřiměřeně dlouhé. Proto má většina Irů ještě soukromé pojištění. Od jeho výše se odvíjí i úroveň péče.

U nás v Irsku, když žena zjistí, že je těhotná (většinou z domácího testu) jde k lékaři. A to buď za svým praktickým lékařem (tzv. GP – general practitioner), rodinným lékařem nebo za gynekologem. Ten těhotenství potvrdí ještě testem z krve a odešle ženu do jí vybrané porodnice, kam bude chodit po zbytek těhotenství. Porody doma jsou zde žhavým tématem, stávají se velice populární. Alespoň po dobu těhotenství. Ženy chtějí přirozený porod, bez zásahu lékařů a medicíny.  Každý lékař má povinnost upozornit budoucí matku na možná rizika, spojená s porodem doma. Rozhodnutí je však na matce. Přesto se většina rodiček, které původně chtěly rodit doma nakonec rozhodne pro přirozený porod v porodnici.

První návštěva v porodnici proběhne většinou mezi 10. – 12. týdnem těhotenství. Při registraci po vás chtějí krom samozřejmých údajů (jméno, narození) také to  k jakému vyznání se hlásíte (některé kliniky jsou navštěvovány jen katolíky, jiné protestanty - jedná se o tradici, nepsané pravidlo, není to povinné), rodinnou anamnézu, váhu, poslední MS apod. V posledních letech je povinný vedle běžných testů též test na HIV a STD (sexuálně přenosné choroby). Po uvolnění striktních náboženských tradic válčí Irsko v posledních 10 letech s rapidním nárůstem sexuálně přenosných chorob.

Při první návštěvě proběhne též vyšetření přes stěnu břišní, aby se zjistila velikost dělohy a přibližné stáří těhotenství. Vnitřní vyšetření se neprovádí až do 8. měsíce těhotenství. Čekací doba v čekárnách porodnic je šílená. Běžně 4-5 hodin. Pokud navštěvujete soukromou kliniku, je to samozřejmě lepší.  Na běžné kontroly se chodí jednou za 4-5 týdnů, s rizikovým těhotenstvím jednou za 2 týdny. Velká prohlídka s UTZ a krevními testy probíhá jednou za 3 měsíce. Ultrazvukové vyšetření je sice v rámci pojištění zdarma, ale v každé porodnici vás požádají o příspěvek. Ten se pohybuje okolo €10-15. V případě, že navštěvujete soukromou kliniku, může se částka za UTZ vyšplhat i na €250 za jednu prohlídku. Většina porodnic vyjde párům vstříc a  pokud projeví přání, sdělí jim pohlaví očekávaného dítěte. Některé porodnice však toto odmítají, je to součástí jejich vnitřní strategie. Zdůvodňují to tím, že nechtějí aby byli rodiče zklamaní.

V Irsku je jeden z nejpřísnějších zákonů týkajících se interrupcí. Jsou zde nezákonné, bez výjimky. Přesto, pokud Váš lékař zjistí že se Vaše dítě narodí s Downovým syndromem či rozštěpem páteře, může vám nabídnout pomoc (nyní již legálně) a zajistit přerušení těhotenství ve Velké Británii, kde jsou kliniky přímo určené pro irské ženy.  Cena je mezi €1000 – 3000. To se též týká těhotenství obětí znásilnění.  Tyto praktiky jsou spíše dostupné  na soukromých klinikách. Běžně se testy na zjištění vrozených vývojových vad a genetických poruch neprovádí. Funguje zde alespoň rozsáhlá síť center, která nabízejí pomoc jak se s touto situací vypořádat.

Jak už jsem zmínila, většina porodů proběhne v porodnici. A to s porodní asistentkou, výjimečně lékařem.  Ten je přítomen u porodu, kde jsou přepokládány komplikace, dále u vyvolávaných porodů a samozřejmě u císařského řezu. Rodičky s cukrovkou či s onemocněním štítné žlázy mají zvýšenou péči a mají téměř stejný scénář porodu, který je ve většině případů vyvolávaný.

Tišící prostředky se používají běžně.

Mezi nejvíce využívané patří:

  • TENS – neurostimulátor, soubor elektrod, sloužící k masáži svalů zad a tišení bolesti, jeho intenzitu si ovládáte sami ovladačem v ruce
  • EPIDURAL
  • PETIDINE (Dolsin)
  • AKUPUNKTURA

Co se týče porodu jako takového – poloha, oholení, nástřih, klystýr – vše je na volbě matky.
Velmi populární jsou poslední dobou porody do vody.

Pokud se jedná o prvorodičku je propuštěna do domácí péče za 3-5 dní po porodu. U druhorodičky je propuštění možné za 2-3 dny. V případě císařského řezu odcházíte po 5 dnech. Kojení bych se věnovala v některé z dalších kapitol, nyní zmíním jen to, že v Irsku kojí jen asi  35% žen. Je to dáno náboženskými zvyklostmi. Procento není vysoké, ale postupně se zvyšuje.

Po propuštění z porodnice zaregistrujete dítě u svého praktického lékaře (GP), pokud máte svého rodinného/domácího lékaře, tak u něj. Ten dítěti  při první návštěvě, která je pár dní po porodu, odebere krev z paty a naočkuje tzv. BCG vakcínou proti tuberkulóze. Ostatní očkování je na volbě rodičů, většina respektují doporučení lékaře.

Velká kontrola matky i dítěte probíhá 6 týdnů po porodu. Pediatr zkontroluje zhojený pupík, základní reflexy dítěte a provede ultrazvukové vyšetření kyčlí. U ženy lékař provede pouze vyšetření prsou.

 

 

 

Niamh Donohoe
zahraniční dopisovatelka
www.porodnice.cz
Dublin, Irsko
(překlad: Linda Hudson)