Porodnice „U sv. Apolináře“ se zvelebuje aneb nárůst porodnosti vyžaduje mimořádná opatření

     Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze zná široká veřejnost spíše pod pojmem porodnice „U sv. Apolináře“ nebo „Zemská porodnice“. Areál porodnice postavený z červených cihel je pokládán za jednu z nejkrásnějších novogotických staveb v Čechách vůbec. Tato unikátní stavba je dílem architekta Josefa Hlávky. Je zcela originální svým tvarem. Skládá se ze  6 rovnoběžných pavilonů spojených dvěma chodbami. Budova od samotného počátku svého otevření sloužila jako porodnice. Skutečnost, že se zde první dítě narodilo 28. dubna roku 1875, řadí porodnici „U sv. Apolináře“ k historicky nejstarším porodnicím nejen v Evropě, ale i na světě. Neuvěřitelných 131 let, kdy do dnešních dní se zde rodí děti a to za asistence špičkových lékařských týmů a na světové úrovni, o čemž svědčí celá řada významných úspěchů v mezinárodním měřítku (pořádní mezinárodních kongresů, publikací v renomovaných zahraničních časopisech, pozvání našich lékařů na přednášky do zahraniční a pod.)

      Zejména v posledních dvou letech se klinika rychlým tempem rozvíjí a během krátké doby se porodnice »U sv. Apolináře« stala ve svém zaměření významnou institucí evropského významu. Klinika plní tři hlavní funkce, a to funkci preventivně – léčebnou, výukovou a vědecko – výzkumnou. V loňském roce získala akreditaci pro vzdělávání udělovanou EBCOG – The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology.

     Porodnice „U sv. Apolináře“, je největším porodnickým zařízením v České republice koncentrované v jedné budově. V  roce 2005 se zde narodilo 4659 dětí. Vzhledem k tomu, že v dnešní době si již každá žena může svobodně vybrat „svoji“ porodnici, je zřejmé, že toto zařízení poskytuje vysoce kvalitní služby, a že je mezi ženami velice oblíbeným porodnickým zařízením. 

       Lůžková kapacita v době, kdy v naší zemi stoupá počet porodů, přestává v některých, zejména veřejností oblíbených porodnicích, stačit. Přes nejrůznější organizační opatření, jako jsou například registrace tzn. rezervace lůžka pro případ porodu apod., se stává, že čas od času jsou obsazena všechna, dokonce i rezervní lůžka. Pak porodnické zařízení musí přijmout nepopulární kroky a obvykle na několik hodin uzavřít příjem pro další těhotné nebo rodičky.   

       Proto se vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a  vedení Gynekologicko-porodnické kliniky rozhodlo pro rozsáhlou rekonstrukci. V současné době rekonstrukce ze státní dotace a za podpory vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze již začala. Vzhledem k tomu, že přestavba budovy probíhá při respektování bezpečnostních a hygienických požadavků pokud možno bez významného omezení provozu, snažíme se všichni zúčastnění, aby byly naše pacientky maximálně spokojené. Při dalším omezení nebo dokonce uzávěru příjmu těhotných a gynekologických pacientek by nastal v Praze problém v péči o tyto pacientky.

      Management porodnice proto v předstihu připravil varianty a alternativy pro několika měsíční  improvizovaný provoz. Porodnický boom a přitom práce v prostorách stavebních úprav kladou mimořádné pracovní nároky na veškerý personál porodnice. Žádáme tedy o shovívavost, neboť mnohé provozy jsou pro uskutečnění modernizace této kliniky, rozšiřování její kapacity a hlavně další zútulnění interiéru porodnice dočasně přestěhovány do náhradních prostor.

Odměnou nám všem pak budou na konci roku nově zrekonstruovaná tři oddělení. 

 

VIDEO: Porodnice jsou plné, dětí je moc