Porodnické zvyklosti a rituály v jižní Africe – kmen Zulů


Zulové, černošský národ jihovýchodobantuského původu žijící převážně ve státě Natalu v Jihoafrické republice.


Kniha o těhotenství a dítětiJakmile žena z kmene Zulů zjistí, že je těhotná, bojí se zlých sil, které představují potenciální nebezpečí pro dítě. Navštíví tedy bylinkáře, který jí předepíše správný ochranný lék a začne jíst potraviny, které jí rituál povoluje. Pokud žena dodržuje všechny předepsané rituály, věří, že bude vše v pořádku a dítě nebude ohroženo zlobou předků ani činy kouzelníků a čarodějů. Pokud těhotná žena vidí před porodem předka v podobě hada, věří, že narození dítěte proběhne šťastně. V době samotného porodu je o těhotnou ženu postaráno starou ženou, která ve vesnici plní úlohu porodní báby. Po porodu je dítě přeneseno do místnosti umsama, kde se na posvátném místě vykope prohlubeň, ve které se dítě vykoupe. Voda, kterou je prohlubeň naplněna, obsahuje »lék«, který má svoji vlastní moc. Dále je v této místnosti ještě jedna prohlubeň, ve které se spálí pupeční šňůra. Velký význam pro Zuly mají krávy a jejich mléko. To totiž skýtá potravu novorozenému dítěti do doby, dokud se ženě nevytvoří mléko mateřské. Z kravského mléka se zhotovuje zvláštním způsobem tvaroh, tzv. amasi, který je též určen jako potrava pro novorozence. Aby se uchránila matka i její dítě před nepřízní předků, kouzly a čarami, zůstávají společně v izolaci, kterou ukončuje matka rituální očistou a požitím léku od bylinkáře. Teprve po tomto obřadu může otec spatřit své dítě. Následuje další obřadní čin, který nyní vykoná otec dítěte. Jde o obětování býka na počest předků. Tento čin vyjadřuje poděkování, prosbu o pomoc a prokáže chlapcovu příslušnost k rodu. Teprve teď je dítě hodno získat jméno, což vyžaduje důkladné promyšlení a konzultaci. Nejčastěji se váže k nějaké významné události nebo dítě získá jméno po některém z předků. Během svého života dítě prochází několika rituály. 


Mgr. Šárka Fleišmanová
porodní asistentka


Kapitola z připravovaného 3. vydání
A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha