Porody doma

Porody doma - obrázek
Porody doma - obrázek

Ještě před několika desetiletími byl porod doma naprosto běžný. Dnes je však

vzácností. Často slýchávaný argument, že se v zahraničí rodí běžně doma,
např.v Nizozemsku, je jen částečná pravda. Ve vyspělých zemích obvykle
porodí dobrovolně doma pouze několik žen z tisíce. Výjimkou je pouze
jediná země na světě, a tou je skutečně Nizozemsko, kde počet domácích
porodů dosahuje 38 %.

Proč právě Nizozemsko? Nizozemští experti vysvětlují domácí porody ve své

zemi náboženskými důvody a tradicí. V této zemi je proto dokonale vypracován

speciální systém porodnické péče. Jsou k dispozici sanitní vozy vybavené
pro resuscitaci matky i dítěte, které jsou do deseti minut v nejbližším
porodnickém zařízení.

Nizozemsko je malá a rovinatá země, kde v zimě nehrozí sněhové kalamity.

V tomto systému je důležitý i stavební charakter lidských obydlí,
převažuje nízkopodlažní zástavba bez výtahů. V Nizozemsku se pro porod
doma rozhoduje více než 60 % žen, ale zhruba jedna třetina porodů je
stejně nakonec ukončena v porodnickém zařízení.

Přitom v sousední Belgii, která je charakterem téměř totožná s Nizozemskem, chtějí ženy rodit doma jen sporadicky.

Porody doma mají své zastánce i odpůrce. Lékaři jsou z důvodu malé
bezpečnosti matky a dítěte domácím porodům jen málokdy nakloněni, a to
do kon ce i samotní nizozemští porodníci. Komplikace, které mohou při
porodu nastat, nelze předpovídat v porod nic kém zařízení, natož v
domácnosti. Přitom je nikdy nelze vyloučit,

dokonce ani v případech, kdy celé těhotenství probíhalo bez rizika a komplikací.

Počet neočekávaných příhod při porodu, kdy je nutné akutně ukončit porod
císařským řezem, kleštěmi nebo chirurgickým vybavením placenty,
postihne každou 8. až 10. původně zcela zdravou maminku.

Při porodu doma se však v největším nebezpečí ocitá nezaviněně dítě. Naprostá

většina akutních císařských řezů a klešťových porodů se provádí z dů vo
du ohrožení dítěte nedostatkem kyslíku. Plod se může udusit pro náhle
utažený pupečník nebo nedostatečnou činnost placenty během několika
minut. Pokud se dítě přesto narodí »přidušené«, pak rozhoduje rychlost, s
níž musí erudovaný dětský lékař zakročit při oživování, a doba nutná k
přepravě malého pacienta na vysoce specializované oddělení péče o
novorozence.

Porod je z hlediska vývoje dítěte významným okamžikem. Dnes je možné
naprosto přesně určit, v jakém stavu bylo dítě porozeno. Poporodní
hodnocení dítěte,Apgar skóre, se dnes již považuje jen za orientační,
protože se nejedná o zcela

Porod byl přenesen do porodnic z hlediska vývoje člověka teprve nedávno.
Ani z vesničky vzdálené 20 km od nejbližší porodnice nebylo ještě před
90 lety technicky možné včas transportovat rodičku po nástupu porodních
bolestí do zdravotnického zařízení.

Porodnická zařízení by v dnešní době měla navodit psychosociální pohodu
rodící ženy. V příjemné atmosféře je porod jemnější, plynulejší a je i
snížená potřeba bolest utišujících léků.

porodnické lůžkoDnešní porodnická lůžka typu AFFINITY® firmy Hill-Rom z USA umožňují při porodu nejrůznější polohy.

Rodička ve II. době porodní (vypuzovací období) může i na lůžku tlačit ve vertikální poloze

a porodní asistentka přitom nemusí sama klečet na zemi

přesné měření a je velmi subjektivní. Rozhodující je vyšetření krevních
plynů z krve pupečníku. Po oddělení dítěte od pupečníku se odešle jeho
krátká část na laboratorní rozbor krve dítěte. Výsledek je znám do
několika minut. Tímto vyšetřením se přesně potvrdí, zda se dítě narodilo
v pořádku, nebo zda během porodu trpělo nedostatkem kyslíku. A pokud
ano, zda se jedná pro jeho další budoucnost o významnou nebo nevýznamnou
epizodu.

Riziko pro maminku je nižší, ale pokud u ní nastane třeba masivní krvácení

po porodu placenty, tak o její záchraně rozhodují ne minuty, ale často desítky vteřin.

V každé porodnici je 24 hodin denně připravený tým, který se skládá z porodní

asistentky, porodníka, anesteziologa, dětského lékaře, dětské sestry,
sálové sestry, eventuálně chirurga, kteří jsou připraveni provést
císařský řez nebo jiný časově neodkladný operační zákrok. Odborní lékaři
se dnes často neobejdou bez vysoce specializovaných služeb krevních a
biochemických laboratoří.

Porod doma většinou láká ženy, které mají obavy z přehnané techniky
porodního lůžka a příliš nemocničního vzhledu porodnic. Tyto ženy chtějí
přivítat dítě doma, spolu s otcem, v intim nější a vřelejší atmosféře.
Protože však domácí porod není pro matku a dítě bezpečný, jsou v České
republice proti nejen téměř všichni porodníci, ale i naprostá většina
porodních asistentek.

Vývoj porodnictví nelze zastavit a porody se domů již nevrátí. Byl by to krok

zpět. Je třeba však mít stále na mysli zvelebování a vybavení
porodnických zařízení, která by se měla čím dále tím více podobat
domácímu klidnému prostředí, ovšem s možností včasného řešení akutně
vzniklé situace ohrožující život maminky nebo dítěte.