Porody vícečetných těhotenství

Porody dvojčat bývají většinou předčasné.
Obvykle porod začíná odtokem plodové vody.

První porodní doba bývá prodloužená pro primárně slabou děložní činnost, vyvolanou nadměrným rozepnutím dělohy.
Druhá porodní doba bývá naopak kratší, neboť plody jsou menší.

Po porodu dvojčete musí být podvázán pupečník, neboť je nebezpečí krvácení z oběhu druhého dvojčete při spojení obou fetoplacentárních oběhů.
Po porodu prvního plodu se děloha retrahuje, sahá však stále mezi pupek a žeberní oblouk, kontrakce na chvíli ustanou.
V té době se musí porodník přesvědčit o poloze a postavení druhého plodu a poslechnout jeho ozvy.
Na spontánní nástup kontrakcí se nyní nečeká, porod dvojčete B musí být ukončen do 15 až 20 minut – jak v zájmu jeho (je ohrožen nedostatkem kyslíku), tak v zájmu rodičky pro ohrožení infekcí.
Proto se děložní stahy vyvolají podáním oxytocinu v infuzi. Záleží ovšem na tom, v jaké poloze plod B je.
Je-li v poloze podélné, protrhne se vak blan a za kontroly ozev se vyčkává spontánní průběh.

Je-li druhé dvojče v poloze šikmé nebo příčné, provede se ještě před podáním oxytocinu obrat zevními hmaty a pak se protrhne vak blan.
Při nezdaru zevního obratu se po protržení vaku blan provede obrat vnitřními hmaty a plod je vybaven extrakcí.

Ve třetí porodní době se může dostavit silnější krvácení, stejně i po porodu placenty, poněvadž rozepnutá děloha se nedostatečně retrahuje.
Proto je třeba vést třetí porodní dobu zásadné aktivně.
Po porodu více plodů musí být nedělka dále sledována pro nebezpečí krvácení.

Porod trojčat a více plodů
Porod trojčat je vzácný – jeden na 7 000 až 8 000 porodů.
Porody bývají předčasné a plody nezralé.
Zásadně je prováděn císařský řez.

Z publikace Průvodce těhotenstvím a porodem od autorů F. a J. Macků   

     

Odborný článek