Poslech srdečních ozev plodu

Poslech srdečních ozev plodu - obrázek
Poslech srdečních ozev plodu - obrázek

Lékař nebo porodní asistentka pravidelně při každé návštěvě těhotné v poradně kontrolují srdeční činnost plodu. Proč tak činí?

Plod je do svého porodu pečlivě uložen v lůně matky. Je-li matka zdravá a žije-li ve zdravém prostředí, pak je její břicho nejdokonalejší ochranou dítěte před zevním světem. Ochrana je natolik dokonalá, že o sobě dítě dává vědět pouze svým růstem, pohyby, a pokud posloucháme přes břišní stěny, tak slyšíme i tlukot jeho srdce. Jestliže odmyslíme ultrazvukové vyšetření, je dítě do posledního okamžiku před našimi zraky ukryto.

Člověk se postupem doby naučil na základě velmi jednoduchých známek (růst, pohyby a srdeční ozvy plodu) pozorovat a hodnotit vývoj dítěte v děloze matky. Tlukot srdce plodu je velmi cenným ukazatelem, zda je dítě v pořádku.

Kontrolu srdeční činnosti plodu je možno v těhotenství provádět pouze přes břišní stěnu matky, a to trojím způsobem:

  • naslouchátkem (stetoskopem nebo fonendoskopem),
  • ultrazvukovým snímačem ozev plodu,
  • speciálním přístrojem – kardiotokografem, který zvukově i graficky registruje nejen každý úder srdíčka plodu, ale i stahy děložní svaloviny a pohyby plodu.

 

Klasický dřevěný nebo kovový stetoskop porodních babiček byl v dnešní době vytlačen elektronickými přístroji, které umožňují přesnější akustické sledování dítěte, a to nejen lékaři nebo porodní asistentce (jako tomu bylo právě v případě dřívějších stetoskopů), ale i matce.

Poslech srdečních ozev plodu v těhotenství slouží k posouzení kvality jeho  zdraví, pomáhá včas odhalit problémy, které těhotná jinak vůbec nemusí pociťovat, zejména kvalitu činnosti placenty, je-li dostatečná nebo nedostatečná.

 

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015