Pravidelné cvičení snižuje riziko rakoviny vaječníku

CCSDoktor Sai Yi Pan se svými kolegy z kanadského Úřadu pro národní zdraví zjistil, že zvýšená fyzická aktivita je spojena se sníženým rizikem některých typů nádoru vaječníku. Výsledky této populační studie vědci uveřejnili v květnovém čísle časopisu International Journal of Cancer.

Přestože je znám ochranný efekt fyzické aktivity při prevenci rakoviny tlustého střeva a prsu, důkazy o inverzní spojitosti mezi tělesnou zátěží a rakovinou ovaria byly zatím nedostatečné.

Do studie bylo zahrnuto celkem 442 žen s histologicky potvrzenou diagnózou incidentálního nádoru ovaria a 2135 žen v kontrolní skupině ( ve věku od 20 do 76 let). V letech 1994 a 1997 byla pomocí dotazníku u žen sledována spojitost mezi účinkem rekreačního sportu na výskyt rakoviny vaječníku.

Výsledky studie ukázaly, že ve srovnání se ženami s nižší tělesnou aktivitou, vykazovaly ženy s vyšší mírou fyzické aktivity signifikantně snížené riziko nádoru vaječníku. Výsledky byly podobné pro premenopauzální i postmenopauzální ženy.

Vědci uvedli, že pravidelná středně těžká fyzická aktivita snižuje riziko nádoru vaječníku. Riziko je sníženo pomocí poklesu nadváhy u sledovaných žen. Proto také obézní ženy vykazovaly při tělesné aktivitě výraznější snížení rizika rakoviny ovaria v porovnání se ženami s normální váhou.

 

 

 

zdroj: Intl J Cancer. Publikováno online 16. května 2005