Předčasný porod

Porod dítěte před 38. týdnem gestace se nazývá předčasným porodem. Plody předčasně narozené jsou nezralé, s nízkou porodní hmotností a s nedokonale vyvinutými adaptačními mechanismy. Jejich životaschopnost je tím nižší, čím dříve se narodily. Mnoho jich po porodu umírá: 50 až 60 % celkové perinatální úmrtnosti má příčinu v nezralosti novorozenců.

Nedonošené plody, které přežijí novorozenecké období, jsou po celý kojenecký věk ohroženy větší nemocností a některé i tělesnou a psychickou retardací – opožděním. Příčiny předčasných porodů se podaří zjistit asi v polovině případů.
Bývají to vývojové anomálie dělohy, nedostatečnost děložního hrdla, nadměrné rozepnutí dělohy při mnohočetném těhotenství a zmnožení plodové vody, pozdní gestóza, cukrovka, tělesné a psychické trauma, poruchy vývoje placenty, vývojové anomálie plodů, nepravidelné polohy plodů, zánět plodových obalů.

Příznaky hrozícího předčasného porodu jsou děložní stahy a zkracující se děložní hrdlo, někdy odchod hlenové zátky uzavírající kanál děložního hrdla. Častěji odteče plodová voda bez předchozích děložních stahů.
Děložní stahy začnou po odtoku plodové vody někdy ihned, někdy s různě dlouhým odstupem a porod plodu pak rychle následuje.

Léčení hrozícího předčasného porodu předpokládá neodkladný převoz nejraději do perinatologického centra (tzv. “transport plodu v děloze”). Před převozem je vhodné podat těhotné léky tlumící děložní stahy (tokolytika) a hormon nadledvinové kůry.

Při ústavní léčbě je nezbytný klid na lůžku, podávají se dále tokolytika, zklidňující léky a sleduje se stav plodu. Perinatologická centra při větších porodnicko-gynekologických odděleních jsou vybavena jak pro léčbu, tak pro případný porod a ošetření nezralých novorozenců.
Úmrtnost nezralých novorozenců se podstatně snížila poté, kdy byly těhotné s hrozícím nebo probíhajícím předčasným porodem soustřeďovány ve zmíněných centrech.

I předčasné porody se opakují, proto je třeba ženy vyšetřovat prekoncepčně. V prenatální péči se porodník zaměřuje na depistáž – vyhledávání těhotenství ohrožených předčasným porodem.

Jsou však porodnické situace, kdy je nutno těhotenství v posledních měsících jeho trvání ukončit, kdy je nutno indukovat předčasný porod, buď v zájmu matky (těžké formy pozdní gestózy, cukrovka), nebo plodu (Rh- nebo AB0-izoimunizace při stoupajícím titru protilátek, odumírání plodů v děloze před termínem apod.).  

    

Odborný článek