Při opakované konizaci děložního čípku byly zjištěny připady nově získané HPV

Při opakované konizaci děložního čípku byly zjištěny připady nově získané HPV - obrázek
Při opakované konizaci děložního čípku byly zjištěny připady nově získané HPV - obrázek

Ze 49 žen, které podstoupily opakovanou konizaci děložního čípku z důvodu cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN), byla u 3 pacientek zjištěna nová infekce lidským papilomavirem (HPV), pravděpodobně získaná mezi 1. a 2. konizací (u 1 pacientky HPV16/52/56, u 1 pacientky HPV39 a u 1 pacientky s přetrvávající pozitivitou HPV52 nová infekce HPV16). U ostatních pacientek byla nalezena perzistující infekce HPV, většinou HPV16/18. 

Jde o výsledky norské studie publikované na jaře 2014. Autoři využili státní registr k získání retrospektivních dat a pokusili se posoudit distribuci typu HPV při primárních a sekundárních konizacích děložního čípku z důvodu vysokého stupně CIN (CIN2+) a identifikovat případy infekce nově vzniklé v období mezi konizacemi. Konizace proběhly v letech 1998 až 2003. Vyšetření typu HPV bylo provedeno pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) s využitím systému MP-TS123 Luminex a pokrývalo 16 typů.

Průměrný věk 58 zařazených žen byl 37,6 roku (31,7–44,9 roku). U všech 58 párů konizátů byla zjištěna pozitivita HPV. Celkem 49 žen mělo při první konizaci CIN3+. U 47 (95,9 %) z nich byla druhá konizace pro CIN2+ spojena s přetrvávající vysoce rizikovou infekcí HPV (v 74,5 % se jednalo o HPV16/18). Dvě ženy měly při druhém zákroku pravděpodobně nově získanou infekci HPV16/52/56, resp. HPV39. U jedné ženy s přetrvávající infekcí HPV52 došlo mezi konizacemi pravděpodobně k nové infekci HPV16, variantou E6. Průměrná doba mezi zákroky činila 2 roky a byla kratší u žen starších 40 let a v případech CIN3+ spojených s infekcí HPV16 (1,8 roku) a HPV 18 (2,2 roku) v porovnání s HPV33 (3,8 roku) a ostatními typy HPV (8,2 roku).

Výsledky této studie podtrhují nutnost rutinního provádění cervikální cytologie s testováním přítomnosti DNA vysoce rizikových typů HPV u žen po konizaci čípku z důvodu CIN. Naznačují, že očkování proti HPV může chránit před rozvojem CIN2+, ale i její recidivou.

 

 

Zdroj: ProLékaře.cz