Příprava obou rodičů na příchod nového potomka

Příprava obou rodičů na příchod nového potomka - obrázek
Příprava obou rodičů na příchod nového potomka - obrázek

Každý pár by se měl už v předstihu seznámit s problematikou rodičovství, úskalí těhotenství a porodu a zejména péčí o narozené dítě. S tím je spojená flexibilita obou rodičů, v případě potřeby se v péči o dítě střídat.

Ač se to může zdát nedůležité, tak kompetentnost obou rodičů o dítě pečovat a jejich zastupitelnost je velice důležitá a má také kladný vliv jak sociální, tak i ekonomický, jelikož jeden rodič může pečovat o dítě a druhý rodič pracovat či si hledat práci.  I ženy jsou pak lépe uplatnitelné na trhu práce.

Život člověka je jakýmsi řetězcem po sobě jdoucích, někdy se prolínajících událostí. Každou z nich zažíváme v nějakém prostředí, s určitými lidmi, v určitém věku a psychickém rozpoložení. Tyto události jsou provázeny emocemi. Každá naše zkušenost ovlivňuje naše budoucí události, to, jak je budeme prožívat a vyrovnávat se s nimi.

 

Každou  událost  v životě je tedy třeba:

→ prožít,

→ zpracovat,

→ přijmout,

→ zkušenost z prožité situace využít eventuálně později.

Popsaný vývoj je součástí všech emocionálních  událostí, jako je třeba narození  dítěte. Proto by se dalo říci, že pokud zrození dítěte nezpracujeme, neumístíme do řetězu životních událostí, pak zůstává jakoby viset nad naším životem ne jako využitelná zkušenost, ale jako stín, který nedovoluje „jasné“ prožívání událostí příštích.

Žena je velmi dobře na tuto situaci připravena na základě svého fyziologického vývoje, ale muž touto výbavou není obdařen. Celé období je pro jeho duševní stav zatěžující situací, proto intenzivní kontakt s porodní asistentkou, která má celou problematiku rodičovství ve své kompetenci, vede k rozvolnění obav, plné otevřenosti na obou stranách a intenzivní diskuzi na konkrétní, v mnohých případech, i intimní témata.