Proč je právě v těhotenství cvičení tak důležité?

Proč je právě v těhotenství cvičení tak důležité? - obrázek
Proč je právě v těhotenství cvičení tak důležité? - obrázek

Všichni víme, že pohyb v jakékoliv formě hraje v našem životě velikou roli. V těhotenství tomu není samozřejmě jinak. Vede nejen k psychické a fyzické kondici, ale napomáhá i zabránit změnám, které souvisejí s těhotenstvím a porodem, a připravuje tělo na porod  tak,  aby jeho průběh byl co nejlepší a nejrychlejší.

Dokonce některé studie ukázaly, že u žen, které v těhotenství cvičily, se zkrátila délka porodu, snížil se výskyt komplikací, které  mohly vést  k císařským řezům, a  ženy se po porodu rychleji zotavovaly. Dalším neméně důležitým pozitivním faktorem je vyplavování endorfinů, tzv. hormonů radosti v průběhu cvičení.

 

Rozsah a intenzita  pohybu je závislá na tom, zda jste již  před  těhotenstvím cvičily, či nikoliv. Pokud ano,  pak lze v aktivitách pokračovat, popř. je vhodné je modifikovat. Pokud ne, pak není těhotenství dobou vhodnou na to, abyste vše dohonily, ale vybraly si takové cvičení, které je vhodné a pro těhotné doporučené.

 

Mezi ně  patří:

 

Chůze

Jízda na kole

 

Plavání - pobyt  v bazénu si lze zpříjemnit kromě plaváním také cvičením, které je přímo určené pro nastávající maminky.  Dnes je to velice častý a budoucími maminkami vyhledávaný pohyb. Je nutné však upozornit na to, že není vhodné navštěvovat bazény pro veřejnost, ale bazény,  které jsou určené přímo pro těhotné ženy a jsou čištěné ozonem.

 

Tanec  -  zejména dnes velice populární  břišní tance.  Tanec  jako takový je velice ideální přípravou na porod, neboť se zde budoucí maminky naučí lépe ovládat své tělo, správně dýchat a relaxovat. Pohyby pánví,  které se maminka naučí při břišním tanci, využije i při samotném porodu. Má dobrý vliv i na plod,  protože vláčné,  pomalé a houpavé pohyby orientálního tance dítě uklidňují. Dále se při tanci  posilují  břišní i zádové svaly a páteř, tedy partie těla, která jsou v těhotenství nejvíce zatěžována. Tanec lze provozovat mnohdy až do konce těhotenství.

 

Jóga  -  naučí těhotnou ženu držet rostoucí bříško a zafixovat si správné držení těla,  vědomě pracovat se svaly pánevního dna a  s dechem. Dále se zaměřuje na  prevenci  křečových žil, těhotenské zácpy,  upravuje hormonální disbalance, čímž předchází výkyvům nálad a do určité míry může ovlivnit i  nevhodnou pozici plodu v poslední fázi těhotenství. Jedním z nejdůležitějších významů  je  navázaní kontaktu s plodem již před narozením. Důležitým kritériem pro kurzy jógy v těhotenství. je kvalitní a profesionální vedení.

 

Speciální cvičení  pro těhotné -  tato cvičení probíhají pod vedením zkušených porodních asistentek nebo fyzioterapeutů. Je vhodné ho  navštěvovat od počátku těhotenství až do samotného porodu. Cílem je předcházet změnám,  ke  kterým dochází během těhotenství, tzn., že je zaměřeno na  posilování břišních a prsních svalů, svalů pánevního dna, dále na prevenci  plochých nohou a  křečových žil.

 

Cvičení je rozdělené a přímo zaměřené na jednotlivé stadia těhotenství. Bývá doplněno  činkami,  gumičkami, ale hlavně  gymnastickými míči, které jsou v těhotenství velice důležité. Nutí nás sedět rovně, aktivují naše svaly, zejména ty, které nám pomáhají udržovat zpřímenou polohu těla. Nemalou roli hraje také při samotném porodu, protože pohupování uvolňuje pánev a páteř, omezuje bolesti v zádech  a při kontrakcích  pomáhá maminkám lépe snášet bolest.

 

Pohyby  zároveň přispívají ke správné rotaci miminka, popř. k jeho sestupu.   Pokud jsou tato cvičení vedena porodními asistentkami, mohou být ke konci doplněna  i  teoretickou přípravou  žen k porodu, nácviku správného dýchání a  porodnických poloh a v neposlední řadě i relaxací. Cílem této přípravy tzv. psychoprofylaxe je, aby žena byla připravena na graviditu, porod, včetně možných komplikací, i na poporodní péči o dítě. To zmenší její úzkost a strach a zlepší  spolupráci s personálem.

 

Pohyby, které nejsou v těhotenství vhodné:

 

Tenis, bruslení, běh, jízda na koni, squash, jízda na kanoi, windsurfing, silové sporty atd.

 

 V každém případě platí, že těhotenství je prvořadé, pohyb musí být příjemný  a při žádném pohybu není dobré překračovat  pocit bolesti,  tělesnou teplotu nad 38 stupňů.

Další omezení je v I. trimestru v období předpokládané menstruace, kdy by mohlo dojít k zašpinění nebo zakrvácení. Všechny Vaše  aktivity je nutné konzultovat s  lékařem.  

 

 

LUCIE  MARKOVÁ, DiS.
Diplomovaná porodní asistentka

Cvičení probíhají v soukromé gynekologické ambulanci Dr. E. Heidlerové, Terronská 19, Praha 6