Prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc.

Prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc.  - obrázek
Prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc. - obrázek
Prof. MUDr. Jan E. Jirásek, DrSc. - světoznámý odborník v oboru lidské embryologie 
Jan E. JirásekNarodil se v Pardubicích v roce 1929, otec i dědeček byli lékaři. Mládí prožil v Pardubicích, kde maturoval na reálném gymnáziu v roce 1948. Medicínu začal studovat na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové  a od začátku svých studií se věnoval embryologii. Byl pomocným asistentem Ústavu pro histologii a embryologii v Hradci Králové v letech 1950–1951.

Po transformaci Lékařské fakulty UK v Hradci Králové  na Vojenskou lékařskou akademii přešel do Prahy. Studium medicíny dokončil promocí v roce 1953. Poté  byl odborným asistentem Embryologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, kde v roce 1960 obhájil titul CSc. prací  na téma Sex-chromatin a jeho význam. Kromě toho se věnoval studiu reprodukční embryologie a patologie. V roce 1960 přešel do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Vedle teoretické  medicíny se obeznámil s oborem gynekologie a porodnictví (atestace v r. 1966). Doktorát lékařských věd z oboru gynekologie a porodnictví obhájil v roce 1968 prací  na téma Mužský pseudohermafroditismus.
Jeho práce z oboru embryologie a gynekologické patologie vzbudily pozornost v zahraničí.

V letech 1968–1971 a 1978–1979 profesorsky hostoval v USA na lékařské fakultě Minnesotské  univerzity v USA. V roce 1987 byl hostujícím vědeckým pracovníkem gynekologicko-porodnické  kliniky v Memphisu, stát Tennessee, USA, kde se věnoval prenatální  diagnostice. V USA přednášel na mnoha univerzitách. V roce 2006 byl prvním  čestným hostujícím profesorem na perinatální větvi N. I. H. v Detroitu, stát Michigan, USA.

Uveřejnil četné  odborné práce v časopisech i v monografiích. Jeho práce byly silně ovlivněny zkušenostmi na amerických univerzitách.