Projekt: "Chraňte sebe i své dítě, vždy se připoutejte"

Projekt „Chraňte sebe a své dítě, vždy se připoutejte“ vznikl v roce 2004 v Úrazové nemocnici v Brně a jeho autorem je gynekolog  MUDr. Jiří Kepák,CSc. Cílem projektu je především zlepšit informovanost o důležitosti používání bezpečnostních pásů u těhotných žen.


S rozvojem motorismu budoucí maminky nejen usedají do vozidel jako spolujezdkyně, ale stále častěji také řídí i ve vyšším stupni těhotenství. A právě ony často odmítají při jízdě automobilem použít bezpečnostní pásy z obavy, že ublíží svému nenarozenému dítěti. 


Bezpečnostní pásy sice nemohou garantovat úplnou ochranu před zraněním, ale mohou toto riziko významně redukovat. Dokonce i zdánlivě malý náraz může totiž způsobit odloučení (abrupci) placenty se všemi jejími fatálními důsledky pro matku i plod. Tyto nehody jsou nejčastější příčinou ztráty plodu při dopravních nehodách. Pokud dojde k odloučení placenty, plod odumře a ženě hrozí, že vykrvácí. Abrupce placenty nastane v 1-5% malých dopravních úrazů, ale ve 20-50% těžkých havárií (riziko smrti těhotné je v takovém případě 10%, riziko nitroděložní smrti plodu až 100%). 


Bezpečnostní pásy výrazně zvyšují bezpečnost cestujících při prakticky všech typech kolizí, současně však mohou být příčinou tzv. „seat belt“ syndromu. Nesprávné umístění pásů přes konvexitu (nejvíce vyčnívající část) těhotné dělohy zřetelně zvyšuje přenos tlaku na její povrch a může být spojeno s možným poraněním dělohy i plodu. Jsou-li však pásy umístěny správně, k mimořádnému přenosu tlaku na dělohu nedochází. Riziko „seat belt“ syndromu je možné snížit dodržováním určitých zásad, o kterých by měli být informováni nejen lékaři, ale také těhotné ženy a veřejnost obecně.     


Při instruování žen je třeba vysvětlovat a na pravou míru uvádět některé tradované pověry, které neupoutané ženy uvádějí jako důvod svých obav.

Pověra č. 1: „Připoutáním bych mohla zranit své dítě.“ Neexistuje důkaz pro tvrzení, že bezpečné pásy zvyšují šanci na poranění plodu. Dokonce i přesto, že tlak pásu může na plod krátkodobě působit, je při správném použití pásu nebezpečí poškození plodu minimální. Vedoucí příčinou smrti plodu při autokolizi je především smrt nepřipoutané matky.

Pověra č. 2: „Budu při havárii v autě uvězněna.“ Mnoho lidí se domnívá, že zapnuté bezpečnostní pásy je při havárii uvězní v deformované karosérii. Je však prokázáno, že naprostá většina zraněných se sama dokáže uvolnit, ale naopak nepřipoutaná osoba je vystavena velkému nebezpečí nárazu na pevné části karosérie: čelní sklo (traumata hlavy), volant (zranění hrudníku), palubní deska (zlomeniny dolních končetin a pánve) nebo vymrštění z vozidla (mnohočetná kombinovaná poranění) – vše s fatálními následky pro matku i plod. Mateřské úmrtí hrozí u nepřipoutaných a vymrštěných z vozidla ve 33%, u připoutaných jen v 5% případů. Riziko smrti plodu je čtyřikrát vyšší - bude-li těhotná vymrštěna mimo vůz, nastane smrt plodu až v 47%, u připoutaných jen u 11%.

Pověra č. 3: „Nemusím se připoutávat, jedu-li pouze na krátkou vzdálenost.“ To je zcela falešná představa. Většina kolizí se odehraje do vzdálenosti 40 km od domova, např. na cestě do zaměstnání, odvozu dětí do školy, při jízdě za nákupy. Má-li být pás efektivní, musí být použit při jakékoliv jízdě automobilem.

Pověra č. 4: „Nemusím se připoutávat, když sedím vzadu, není to povinné.“ To je omyl, který je třeba veřejnosti opakovaně vyvracet.


Ženy, které byly svým lékařem poučeny o vhodnosti používání bezpečnostních pásů během těhotenství, je ve srovnání s nepoučenými pak také mnohem častěji skutečně používají a navíc je používají správně. Bylo rovněž prokázáno, že instruování těhotných žen o používání pásů zvýší i jejich pozdější užívání pásů pro vlastní děti ze 49% na 69%.


Proto byla v rámci projektu „Chraňte sebe a své dítě, vždy se připoutejte“ realizována jednoduchá instrukce, jak se mají těhotné ženy chránit při jízdě v silničním provoz. Byla vytvořena samolepka s názorným nákresem a vysvětlením pro těhotné ženy, jak se mají v automobilu připoutat. Samolepky jsou určeny pro vlepování do Průkazu pro těhotné, což podpořil a schválil výbor České gynekologické a porodnické společnosti, a jsou zasílány bezplatně všem gynekologickým ambulancím, které o ně projeví zájem. 


Autoři projektu „Chraňte sebe i své dítě, vždy se připoutejte“ se podíleli také na vzniku brožury „Bezpečné silnice dětem!“. S jejím obsahem by se měli seznámit nejen budoucí a současní rodiče malých dětí, ale i dopravní policisté a široká veřejnost. Jen tak můžeme zvýšit bezpečnost provozu na našich komunikacích.


Brožura „Bezpečné silnice dětem!“ byla v rámci Národních dnů bez úrazů 2006 v Brně předávána rodičům na jednotlivých akcích, kde byla rovněž k dispozici názorná instrukce pro těhotné ženy, jak se správně v automobilu připoutat.

AutoAUTO1
 


 

 

 

 

 

Kontakt:

MUDr. Jiří Kepák,CSc.

Úrazová nemocnice v Brně

Ponávka 6, 662 50 Brno