Průběh porodu III.

Kontrola plodové vody

Správné načasování protrhnutí vaku blan je důležité i pro kontrolu plodové vody, která má být čirá. Je-li zabarvena neboli zkalena například do zelena, což způsobuje stolice dítěte (odborně se stolice plodu nazývá smolka), tak tento příznak může znamenat hrozící poruchu plodu. Zkalená plodová voda je vždy signálem pro převedení rodící ženy na vyšší úroveň sledování. Dítě bývá okamžitě a zpravidla kontinuálně do konce porodu kontrolováno monitorovacím systémem. V případě zkalené plodové vody nastává častěji operační ukončení.

Monitorování srdeční frekvence plodu v I. době porodní

Příroda moudře ukrývá dítě v těhotenství v matčině lůně do samotného konce, do jeho narození. Během porodu máme jen málo možností, jak se o stavu dítěte dozvědět. Můžeme vycházet jen ze zabarvení plodové vody a dále znalosti, že o stavu dítěte vypovídá jeho srdeční činnost, frekvence a charakter srdečných úderů (viz strana xx)

Pro sledování srdeční frekvence existují dvě metody:
Poslechem stetoskopem
Elektronické sledování, které může být občasné nebo stálé.

Poslech plodu prostým přiložením ucha na břicho těhotné nebo „babským“ stetoskopem se začal provádět teprve na počátku minulého století. Dnes v České republice v drtivé většině převládá elektronické sledování, je přesnější a podává ve formě záznamu důkaz o stavu dítěte. Zejména v případech rizikového těhotenství a rizikových porodů je použití prokazatelně užitečné a mamince dodává větší jistotu. V současné době začíná řada porodnic u nás nakupovat modernější přístroje, které již velmi přesně umožňují stanovit, zdali je dítěti během porodu v břiše maminky dobře, nebo nikoliv.

Zkušený porodník pak dnes může kombinací různých metod učinit lépe než v dřívějších dobách správnou diagnózu a porodnický postup.

Využití nových postupů při sledování stavu plodu během porodu je ze dvou důvodů velmi přínosné. Poklesl počet dětí, které trpěly během porodu nedostatkem kyslíku, lidově řečeno dusily se, a dále klesá počet dříve často kritizovaných „zbytečných intervencí“, tedy léků a císařských řezů. Pokud se dnes provádí císařský řez z důvodu ohrožení dítěte nedostatkem kyslíku, tak je tato diagnóza správná. Použití většiny dnešních přístrojů mamince dokonce ani neznemožňuje volný pohyb, alternativní porodní polohy, a není tedy nepohodlné.

Finančně nákladné přístrojové vybavení porodních sálů neslouží k demonstraci vstupu vědy, někdy dokonce slýcháváme mužské ješitnosti, do přírodního a intimního děje, kterým porod bezpochyby je a nadále může i tak zůstat. Mnoho desetiletí vyvíjená technika jen pomáhá kontrolovat přírodní síly a odvracet lidské tragédie, čím by se narození postiženého dítěte mohlo stát. A tak to i naprostá většina budoucích rodičů chápe. Snad více než jindy, i zde nejvíce pomůže slovo a dobrá vůle a personál porodního sálu může rodičce v naprosté většině případů vyjít vstříc a vyhovět.

 

Pokračování Průběhu porodu si můžete přečíst v pondělí.
Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.