První preventivní prohlídku absolvujte s dětmi již 14 dnů po jejich narození

První preventivní prohlídku absolvujte s dětmi již 14 dnů po jejich narození  - obrázek
První preventivní prohlídku absolvujte s dětmi již 14 dnů po jejich narození - obrázek
Loňský rok, stejně jako několik posledních let, byl ve znamení tzv. babyboomu. Počet narozených dětí se přiblížil rekordnímu roku 1993, kdy přišlo na svět 121 tisíc miminek. S narozením dítěte čeká každého rodiče radost i starost na celý život. Všichni si pochopitelně uvědomujeme, že nejdůležitější ze všeho je zdraví. O obsah a rozsah preventivních prohlídek svých nejmenších bychom se proto měli zajímat již při odchodu z porodnice. 

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. První preventivní prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost, u něhož dítě zaregistrujete, provést 14 dnů od jeho narození. Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při všech preventivních prohlídkách bude vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno včetně psychomotorického vývoje a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, by vás měl lékař včas informovat. 

Prvních šest měsíců ve znamení důležitých očkování

V prvních třech měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 3 měsících doporučí ortopedické vyšetření a v tomto období proběhne i první očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka). Mezi 4. až 6. měsícem lékař dítě přeočkuje 2. a 3. dávkou hexavakcíny. Pokud vaše děťátko dobře prospívá, můžete společně navštěvovat cvičení nebo plavání pro děti kojeneckého věku.  

Do prvních narozenin na preventivní prohlídku k zubaři

Už při preventivní prohlídce v šesti měsících má lékař poučit rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte. Při preventivní prohlídce ve 12. měsíci, kdy pediatr posuzuje růst a vývoj dítěte, zároveň doporučí, abyste s dítětem absolvovali první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho nenavštívili. 

Program očkování malých dětí je důležitou složkou preventivní péče

Mezi 12. až 18. měsícem bude vaše dítě přeočkováno hexavakcínou (4. dávka) a očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. V 18. měsíci lékař v rámci preventivní prohlídky opět posoudí psychomotorický vývoj vašeho děťátka se zaměřením na rozvoj řeči a sociální chování dítěte. Okolo 2. roku dětský lékař dítě přeočkuje proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí velice intenzivní program očkování malých dětí. 

Předškolní věk

Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch. V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař dítě přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. 

Další preventivní prohlídky

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7., 9., 11., 13., 15. a 17. roce. Dívky, které dosáhnou 15 let, by měly poprvé navštívit gynekologa. 

Péči o zuby nezanedbávejte

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Nezapomeňte, že školy již neorganizují hromadné stomatologické prohlídky, se svým dítětem musíte k zubaři sami. Všeobecná zdravotní pojišťovna může poskytnout seznam zubních lékařů v okolí vašeho bydliště i kontakty na odborníky specializující se na péči o dětský chrup. Všechna preventivní vyšetření jsou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle.  

Ortopedická péče a péče o zrak

Zrak je u dítěte sledován již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí veškeré prohlídky u očního lékaře ze zdravotní indikace. V rámci ortopedické péče je součástí prevence sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů včetně ultrazvukového vyšetření provádí ortoped. 

Potravinové a jiné alergie
I u nejmenších dětí se může vyskytnout potravinová nebo jiná alergie. Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí veškerá nutná vyšetření a navíc do 3 let věku přispívá v indikovaných případech na speciální dětskou výživu.  

Pro děti od 6 do 17 let trpící kožními a dýchacími chorobami včetně alergií pořádá VZP každoročně třítýdenní pobyty u Jaderského či Egejského moře pod názvem Mořský koník. Svým pojištěncům přispívá až 2/3 ceny pobytu. Více informací o léčebně-ozdravných pobytech Mořský koník naleznete na www.morsky-konik.cz

 
     Věk        

Druh     vyšetření/očkování                   

po návratu z  porodnice první prohlídka dítěte - návštěva pediatra u vás doma
4. den - 6.týden očkování proti tuberkulóze
14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 
6.týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; zajištění ortopedického vyšetření 
3. měsíc  preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření 
od 13. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavkacína - 1. dávka) 
4. - 5. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření sluchu 
od 17. týdne; nejméně měsíc po 1. dávce očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 2. dávka)
od 5. měsíce; nejméně měsíc po 2. dávce očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 3. dávka) 
6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; první návštěva zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. - 12. měsícem) 
8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření sluchu 
10. - 11. měsíc  preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 
12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře 
od 12. měsíce, nejméně 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději do 18. měsíce života očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B hexavakcína - 4. dávka 
15. měsíc  očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka) 
18. měsíc  preventivní prohlídka u dětského lékaře 
21. - 25. měsíc  očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka v odstupu 6 - 10 měsíců po 1. očkování) 
3. rok  prohlídka u dětského lékaře 
5. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli(4.dávka) 
7. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře 
9. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře 
11. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře 
10. - 11. rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně (5. dávka) 
12. rok  očkování proti virové hepatitidě typu B - u dětí, které nebyly očkovány v kojeneckém věku (podávají se tři dávky) 
13. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti dětské obrně - u dětí, které nedostaly 5. dávku mezi 10. - 11. rokem 
14. rok  očkování proti tetanu (další přeočkování vždy po 10 - 15 letech); pro děti očkované proti tetanu mezi 10. - 11. rokem proběhne přeočkování až v 25 letech 
15. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře; prohlídka dívek dětským gynekologem 
17. rok  preventivní prohlídka u dětského lékaře 
19. rok  dítě se musí zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé
 

Další informace získáte na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny www.vzp.cz/prevence-deti