Psychologické metody tišení porodních bolestí

Mezi nejmodernější způsob tišení bolesti během porodu patří psychologické metody. Protože mají proti jiným způsobům určité výhody, používá se jich dnes hojně na zahraničních i našich klinikách i porodnických odděleních. Lékaři v průběhu let neustále zdokonalovali přístup k rodícím ženám a stále více se zaměřují na psychickou pohodu jak matky, tak dítěte.

Termín psychoprofylaxe se začal používat původně v Rusku a v 50. letech psychoprofylaxi dále rozvinuli Lamaze a Vallay ve Francii.

Tento způsob vedení porodu spočívá v aplikaci podmíněných reflexů, které si žena osvojila v předporodní přípravě. Během té se žena učí vytvořit si reflexy, které jsou vázány na porodní proces a které jí mohou pomoci zmírnit prožívání porodních bolestí - osvojuje si například správné dýchání a svalovou relaxaci. Není sice slibována bezbolestnost při porodu, ale v případě, že tato metoda nebude dostačující, je možné použít jiné tišící prostředky jako například lokální anestetikum.

Nejčastěji aplikovanou metodou je tzv. Leboyerův přístup k porodu. Ve Francii je nazýván „porodem bez násilí“.

Metoda spočívá v klidném, laskavém a šetrném vedení porodu a zaměřuje se na psychickou pohodu matky a posléze i novorozence. Umožňuje rodičce mít u porodního lůžka blízkou osobu a klade důraz na klid a ticho na porodním sále. Porod dítěte se odehrává v šeru a miminko je položeno do náruče maminky s ještě nepřerušeným pupečníkem. Po přestřižení pupeční šňůry se děťátko pokládá do vlažné vody v blízkosti matky. Celodenní rooming-in chápe Leboyer a jeho stoupenci jako nezbytnou podmínku pro vznikající vztah matka - dítě.

Dalším způsobem, jak matce ulevit, může být hypnóza. Tato metoda je založena na kombinaci silné sugesce a distrakce tj. izolace od nepříjemného zážitku. Žena se koncentruje na jiný, vznešený, podstatně příjemnější zážitek. Je to ale metoda časově velmi náročná a je vhodná jen pro velmi senzitivní ženy. Navíc vyžaduje zvláště zkušeného odborníka - hypnotizéra. Hypnóza je z hlediska individuální sugestibility účinná asi jen u 25 % rodiček.

Dalším způsobem může být tzv. audioanalgezie. Tato metoda zmírňuje nebo potlačuje pocit bolesti reorganizací aktivity mozkové kůry. Podstatou je dráždění sluchového centra během kontrakcí “bílým šumem”, což je směs všech slyšitelných frekvencí o stejné intenzitě. Metoda vyžaduje potřebné přístrojové vybavení.

V Číně a v ostatních zemích jihovýchodní Asie se již více než 5 000 let na zmírnění porodních bolestí používá akupunktura a akupresura. Tato metoda má uvolňovat endorfiny a enkefaliny a regulovat modulaci bolesti. Někteří odborníci ale zdůrazňují, že u žen bílé rasy bývá málo účinná.

Úlevy od bolesti lze u některých rodiček dosáhnout i chozením kolem dokola, opíráním o zeď nebo partnera, pohupováním pánví, polohou v podřepu, poskakováním vsedě na míči apod. Pro rodičku příjemná a úlevu přinášející je i masáž podbřišku a křížové krajiny. Některým ženám uleví sténání nebo pobrukování, anebo hudba – melodické zvuky snižující tenzi.