Pupečníková krev je nadějí pro autistické děti

Pupečníková krev je nadějí pro autistické děti - obrázek
Pupečníková krev je nadějí pro autistické děti - obrázek

 

Praha, 08. listopadu 2012 – Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které jsou schopné se neomezeně dělit a mohou být klíčem k léčbě mnoha nemocí. V současné době dva týmy amerických vědců testují možnosti pupečníkové krve pro léčbu autismu a cévní mozkové příhody u dětí. Stoupající význam pupečníkové krve je zřejmý i z rozhodnutí Evropského parlamentu. Ten 11. září přijal usnesení, které navrhuje zvýšit rezervy kmenových buněk a pupečníkové krve.

kmenova bunka

The Sutter Neuroscience Institute v americkém Sacramentu uskuteční přelomový výzkum léčby autismu u dětí pomocí jejich vlastní pupečníkové krve. Vědci budou zkoumat, zda infuze vlastních kmenových buněk z pupečníkové krve pomůže zlepšit stav malých pacientů. V současné době probíhá nábor pacientů, z nichž jedna skupina dostane v infuzi vlastní pupečníkovou krev a druhá, kontrolní, skupina placebo. Po půl roce budou vědci vyhodnocovat stav pacientů v obou skupinách a skupině, která v první fázi dostala placebo, bude v infuzi podána pupečníková krev.

V houstonské The University of Texas Health Science Center začali vědci testovat nový léčebný postup pro děti, které prodělaly cévní mozkovou příhodu. Výzkumníci vycházejí z předpokladu, že kmenové buňky z pupečníkové krve pacientů zlepší jejich fyziologický stav a dokonce i anatomii mozku. Děti v rozmezí 6 měsíců až 6 let budou po infuzi sledovány neurologem a psychologem, kteří po dvou letech zhodnotí jejich stav. Pokud se předpoklady výzkumu potvrdí, budou mít malí pacienti po cévní mozkové příhodě lepší motoriku, zlepší se jejich celkový vývoj a poškozené části mozku se budou rychleji regenerovat.

Evropský parlament se postavil za léčbu pomocí pupečníkové krve

Výše uvedené klinické zkoušky, při kterých se používají kmenové buňky z pupečníkové krve na léčbu nehematologických onemocnění zejména v oblasti  regenerativní medicíny, se v současnosti konají mimo EU. Evropská unie si je přesto vědoma významu pupečníkové krve, která představuje slibnou alternativu léčby různých chorob. Právě proto přijal Evropský parlament 11. září usnesení, které navrhuje zvýšit rezervy kmenových buněk a pupečníkové krve.

Usnesení také upozorňuje na nedostatečné zásoby kmenových buněk z pupečníkové krve. V současnosti se tyto buňky skladují jen v 1% z celkového počtu porodů v EU. Evropský parlament proto doporučuje posílit spolupráci mezi členskými zeměmi EU, aby se uskladněné jednotky pupečníkové krve mohly zaregistrovat  do celosvětové databáze kostní dřeně a pupečníkové krve BMDW a byly dostupné pro každého pacienta, který je potřebuje. Usnesení doporučuje podpořit v Evropě zvýšenou dostupnost kmenových buněk z pupečníkové krve. „Jsem velmi rád, že Evropský parlament jasně deklaroval pozitivní stanovisko i směrem k uchovávání kmenových buněk pro rodinné účely v soukromých bankách pupečníkové krve. Myslím si, že existence veřejných i soukromých bank znásobuje možnosti uchování vzácného léčebného zdroje kmenových buněk, které si každý z nás přináší na svět,“ řekl Stanislav Krátký, ředitel rodinné banky pupečníkové krve Cord Blood Center CZ.

 

O rodinné bance pupečníkové krve Cord Blood Center

Rodinná banka pupečníkové krve CORD BLOOD CENTER je druhou největší bankou pupečníkové krve působící v Evropě. Aktuálně uchovává více než 105 tisíc transplantátů připravených k použití a tyto transplantáty díky šetrným metodám zpracování patří celosvětově mezi nejkvalitnější. CORD BLOOD CENTER úzce spolupracuje s veřejným registrem Eurocord Slovakia, jehož štěp byl použit mimo jiné i k léčbě pacienta v ČR.

LOGO CBC

Témata: