Rady venkovského lékaře 27.

Rady venkovského lékaře 27. - obrázek
Rady venkovského lékaře 27. - obrázek

 

BOLESTI V ZÁDECH

Je to jedna z nejčastějších obtíží, s nimiž navštěvuje lékaře dospělá populace. Jde často o bolesti, které se na záda promítají odjinud. U žen to bývá bolest vyvolaná gynekologickými problémy, např. zánětem ženských orgánů uložených v malé pánvi. Z nitrobřišních orgánů vypadá jako bolest v zádech bolest z ledvin nebo horních močových cest. Nemusí jít vždy o močové kameny, ale bolí i zánět. Také některé bolesti způsobené rozepnutím tlustého střeva plynem se mohou promítat na záda. Do zad vystřelují bolesti ze žlučníku. Někdy i vzadu uložený infarkt myokardu vypadá jako bolest pod lopatkou.

Daleko nejčastější jsou bolesti způsobené nějakou poruchou statiky nebo dynamiky páteře. Promiňme choroby revmatické nebo projevy věkových změn na páteři. Největší množství bolestí spočívá v problémech daných špatným postavením páteře. Vybočení do stran – skolióza, přílišné vyhnutí dozadu – kyfóza, ztráta přirozeného bederního vyhloubení – lordóza. Tyto problémy mají příčiny někdy nenápadné, banální. Například špatné, sešmajdané boty. Tím vzniká vadné držení těla k jedné straně. Nošení břemen stále jen jednou rukou. Špatné sezení při práci. Špatná postel: měkká, krátká a příliš mnoho pod hlavou. Jindy se nelze nepříznivým vlivům vyhnout. Typickou profesí, která bolestmi v zádech trpí, jsou např. profesionální řidiči. Nesprávná sedadla, trvalé otřesy. Firmy sice v poslední době věnují velkou pozornost odstranění těchto vad, ale přesto řidiči bolestmi v zádech trpí.

Lze páteři nějak pomoc?

Lze. Je třeba mít v práci dobrou židli. Mít dobré, pevné boty s vyšším podpatkem. Věnovat pozornost lůžku, ve kterém spíme. Tuhá matrace je ideální. Po sezení delším než jednu hodinu se projít a páteř protáhnout. Je celá řada různých cviků. Jeden za všechny: Opřeme se zády o zárubeň (česky futro) ve dveřích. Nohy však nejsou u paty zárubně, ale asi dvacet centimetrů před ní. Pětkrát z sebou se zády pevně přitlačenými k zárubni pokrčíme kolena, uděláme jakýsi neúplný podřep a sesuneme se po zárubní dolů a pomalu zase nahoru. Vynikající na protažení zad je plavání. Měli bychom si ho dopřát alespoň jednou za týden. Nalezněme si nějakou sestavu cvičení na zesílení zádového svalstva. Tady bývá zakopaný pes. Všechny ty popsané nepříznivé vlivy jsou umocněny tím, že naší leností a zaneprázdněností ochablé svalstvo zad neposkytuje páteři patřičnou oporu. Ta se kroutí, hroutí, a záda bolí.

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře