Rady venkovského lékaře 45.

Rady venkovského lékaře 45. - obrázek
Rady venkovského lékaře 45. - obrázek

 

PIVO A POHLAVÍ

Je nesmysl spojovat pivo s mužskými pohlavím. Už proto, že bez našich milých šenkýřek bychom to mohli zabalit. Řada žen ráda pije pivo a mile dotváří atmosféru našich hospod. Je zajímavé, že v hospodách se k ženám muži většinou nechovají s lacinou donchuánskou zdvořilostí a neflirtují. Zatímco jinde si ženy pracně hledají svá skutečná, nejen deklarovaná práva a rovnomocnost s muži, pak v hospodách se jim jich dostává, dalo by se říci, že pípa nečiní rozdíl mezi pohlavím.

Zvláštní kapitolu tvoří manželky. Ty moudré (jako ta moje) mají pivo rády a do hospody chodí ne proto, aby se muži zavděčily nebo aby ho nedejbůh hlídaly, ale aby s ním sdílely tu zvláštní občasnou radost, kterou pivo a řeči s ním spojené přinášejí. Že ženy byly v Čechách vždy v restauraci vítaným hostem, chovaly-li se důstojně, upozorňuje již dílo klasikovo. Karel Poláček vzpomíná paní Kobosilovou, která důstojně a těšíc se veškeré vážnosti přítomných mužů, zastoupila nemocného manžela při pravidelné partii licitovaného mariáše. V Poláčkově knize Hráči je vylíčena i nepěkná situace, kdy žena lajíc ženě muže domů z hospody. Je to také Mistrem pojato jako trest pro zlého sedláka, který podvodně obehrával své podruhy.

Pokud jde o pivo a pohlavní život, je situace trochu složitější. Obecně platí, že menší množství alkoholu působí na mozek i tělo povzbudivě, klesá nadměrná sebekontrola, strach z neúspěchu, roztahují se všechny tepny. To, co bývá jasně na škodu při řízení motorových vozidel nebo strojů, může být u nesmělých určitým povzbuzujícím a strach zahánějícím prostředkem. Ale pozor, opět jsme u našeho problému, co je to menší množství alkoholu. Pokud jde o dvanáctistupňové pivo, rozhodně by to nemělo být víc než dva až tři půllitry. S větším množstvím piva se už dostavuje otupělost a mnozí pak nemívají těžké a nefunkční jenom nohy… Také náš vzhled ani řeči, které vedeme, nebudou krásné pohlaví příliš lákat. Takže pozor, tady někdy méně znamená více! Je také ostatně nesporné, že pravidelní, velcí pijáci piva bývají v lásce slabší, ale většinou jim to už ani moc nevadí.

Hospody sbližují obě pohlaví ještě něčím, co nemůže zůstat opominuto, a to je svatba. Jen mizivý zlomek manželství nezačíná hospodskou svatební hostinou. Zlé jazyky tvrdí, že právě proto pak většina manželek nevidí muže v hospodě ráda. Bohužel rozveselení ženiši často zapomenou na dobré rady uvedené v předchozím odstavci a svatební noc pak vypadá podle toho. Čili – ať svatebnímu veselí vévodí dobré jídlo a dobré pivo v přiměřeném množství a svatební hostiny nejsou svátky obžerství. A při svatební noci pozor ještě na něco. Je známo, že větší množství požitého alkoholu ničí dědičnou informaci v mužských zárodečných buňkách. Takže děti plozené nejen z velké lásky, ale i pod velkým vlivem alkoholického opojení mají větší pravděpodobnost, že budou zatíženy vrozenou vývojovou vadou. Však to věděla i lidová moudrost, protože se říká, že „na Silvestra se dělají blbý děti…“.

 
Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře
Témata: