Rady venkovského lékaře - LÉKY

Rady venkovského lékaře - LÉKY - obrázek
Rady venkovského lékaře - LÉKY - obrázek

Léčit lze i bez léků, léky jsou přírodního původu a řada lidí dává stále přednost čistým přírodním lékům. Léky mají kromě prospěšných a život zachraňujících účinků i účinky nežádoucí, a proto se hledají jiné cesty, jako jsou třeba homeopatická léčba.

Náklady na léky jsou vlastně největší částí celkových nákladů na zdravotní péči. To, že máme léků dostatek, je zakaleno skutečností, že se do léčby léky často promítají pohledy komerční, a to ne vždy ve prospěch nemocných, ať jde o plýtvání penězi, které pak chybějí jinde, nebo o plýtvání léky samotnými. Platí, že lék, který nemocný nepotřebuje, je pro něj škodlivý.

Jinými slovy – léky jsou výborný sluha, ale strašlivý pán. Léky se mohou stát doslova pány některých z nás. Lidé se stanou na lécích závislí. Jde vlastně o jeden typ drogové závislosti.

Tato závislost na lécích často vzniká bez spoluúčasti zdravotníků. Lidé užívají léky svévolně. Jde především o léky, které snižují duševní napětí, strach a zmírňují bolest. Často to bývají i léky „na spaní“. Takže první z východisek z bludného kruhu, po nichž jsme se na konci minulého povídání pídili: Nikdy si neber žádný lék svévolně jen proto, že někomu pomohl při „něčem podobném“ nebo že je určen pro příznaky nebo choroby, kterými přece určitě trpíš.

Každý lék může být škodlivý. I ten obyčejný acylpyrin může vyvolat krvácení. Antikoncepční pilulky mohou způsobit postižení jater a cévní trombózy. Jedovaté mohou být i věci, nichž by vás to ani nenapadlo. Například tolik prospěšné železo může být ve velké dávce požité najednou smrtelně nebezpečné. Lze se otrávit i D nebo A vitamínem. Železo a vitaminy často užívají děti. Tedy další pravidlo: Léky uchovávat doma tak, aby k nim děti nemohly. Rozhodně není vhodné je mít v zásuvce nebo ve skříňce bez uzamčení. I batolata jsou někdy schopna neuvěřitelných artistických výkonů, aby se dostala k tomu, co je zajímá.

Vzhledem k okamžité komerční dostupnosti jakéhokoliv léku v současné době je nesmysl, když léky doma hromadíme v množstvím větším, než je lékařem předepsáno. Navíc všechny léky mají určitou dobu účinnosti. Jestliže tato doba pomine, pak lék může být nejen neúčinný, ale i velmi škodlivý. Tedy: nehromadit léky. Nežádat lékaře, aby nám léky předepisoval. Někteří lékaři mohou tlaku pacientů podlehnout.

V současné době vedou někteří lékaři zápas o co největší množství pacientů. Dobře vědí, že řada pošetilců si myslí, že nejlepší je ten, kdo ochotně předepisuje léky. Takže další a už poslední poučka: nejlepší lékař je ten, kdo předepisuje leků co možná nejméně a doporučuje užívat po dobu co možná nejkratší. Je to škudlil, ale nešetří penězi, ale vaše zdraví!

TIP: Využijte na Pilulka.cz slevový kupón a ušetřete při nákupu léků.

 

 

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře