Rady venkovského lékaře - SNY

Rady venkovského lékaře - SNY - obrázek
Rady venkovského lékaře - SNY - obrázek

Sny se zdají i zvířatům. Sny se zdají plodu v děloze. Sny se zdají každému. Tyto obrazy – vzpomínku na to, co jsme zažili, nebo vidiny toho, co jsme nikdy nemohli zažít, se objevují každou noc ve zvláštní fázi spánku, která má v mnoha ohledech vlastně blíže k bdění než k bezvědomí hlubokého spánku. V tomto období se v těle odehrává mnoho dějů. Každý ví, že když se v divadle nehraje, tak probíhá celá řada činností, bez nichž by večerní představení nemohlo začít. Opravují se kulisy, šijí se kostýmy, zametají chodby, uklízejí se záchody, doplňují se zásoby do bufetu. Zkoušejí se nové hry a opravují se instalace.

Totéž se děje během spánku v těle. Sny pak jsou jedním z nejdůležitějších obnovných dějů v divadelním zákulisí našeho těla. Během snů se uklízí naše duše. Sny trvají tak dlouho jako děje, které v nich probíhají. Ne tedy jen vteřiny, jak se dříve tvrdilo. Bez snů nelze žít. Lidé opakovaně buzeni ze sna (na záznamech elektrických potenciálů vznikajících při činnosti nervových buněk během spánku lze období, kdy sníme, bezpečně poznat) se stali troskami. Z tohoto hlediska jsou vidiny možnosti, jak někomu uloupit sny, skutečným hororem. Zatím lze lidem spojeným ve spánku s elektroencefalografem, sledujícím elektrické výboje z jejich mozku, sny rušit. Příšerné.

O sny se ale můžeme olupovat i sami. To tehdy, jestliže užíváme léky, které tlumí činnost nervové soustavy. Bohužel jsou to některé starší typy „léků na spaní“. Mohou změnit obvyklý a pro naše zdraví nezbytný vzorec spánku. Mohou vymazat období, kdy se nám mají zdát sny. V zákulisí divadla se kupí nečistoty, ztrácejí se role, hádá se personál. Proto je vážnou chybou, když ti, kteří spatně spí, užívají prášky na spaní o vlastní vůli. Co ale těmto nespavcům doporučit. Mně osobně stačí inteligentní programy TV, působí jako rychlé a bezpečné hypnotikum a sny mám.

Nebudeme se zdržovat moudrými radami o zdravé únavě sportem, chladnou koupení, intelektuálními spory s moudrými přáteli atd. Prostě je třeba něčeho na spaní. Nejste na holičkách. Lékař má k dispozici celou řadu léků, které spánek navodí i udrží, ale neničí jeho vzorec, jeho přirozenou strukturu. Zachovají vám sny. Podle nich moudří psychiatři začali vykládat pochody v lidské duši. V pohádkách se v nich zjevovaly ty správné cesty k princeznám. Přicházejí v nich za námi ti, které jsme ztratili – „… tichá voda do Dynamka padala…, byla jsem do šuhajka zklamaná…, zdál sa mi hezký sen, tejto noci přišel sem, položil si svoje líčko na moje…“. Díky sny“

 

 

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře, kap.30

 

Témata: