Rizika u těhotných při cestování do zahraničí

Všeobecná zdravotní rizika

 • vážnější choroby srdce
 • závažné choroby žil 
 • trombembolie v anamnéze
 • výrazná chudokrevnost ( odborně anémie)
 • chronická onemocnění, která vyžadují časté lékařské kontrola a zákroky

Rizikové faktory z hlediska porodnictví

 • Pregnant womanspontánní potrat v anamnéze
 • mimoděložní těhotenství v anamnéze (vždy je třeba vyloučit možnost
 • mimoděložního těhotenství již před cestou)
 • předchozí léčba neplodnosti nebo problémy s otěhotněním
 • nedostatečná funkce děložního krčku (vysoké cervix skóre)
 • předčasný porod nebo předčasný odtok plodové vody v anamnéze
 • vícečetné těhotenství
 • preeklampsie, hypertenze, nebo diabetes v anamnéze
 • abnormální placenta v minulosti nebo při právě probíhajícím těhotenství
 • hrozící potrat nebo vaginální krvácení během nynějšího těhotenství
 • pokud je žena poprvé těhotná a je starší než 35 let, nebo mladší než 20 let

Těhotné ženy by měly uvážit cestu do míst, která mohou být nebezpečná

 • velká nadmořská výška
 • oblasti s výskytem život ohrožujících infekcí
 • oblasti, kde se vyskytuje proti chlorochinu odolné Plasmodium falciparum
 • V těhotenství není možno podávat živé virové vakcíny - je proto třeba vyvarovat se cest do oblastí, kam se tato očkování vyžadují

Doporučení pro těhotné cestovatelky

 • ověřte si, zda se vaše cestovní zdravotní pojištění vztahuje i na komplikace v těhotenství a případný porod. Obstarejte si připojištění pro tento případ a nezapomeňte na pojištění nutného lékařského transportu.
 • ověřte si úroveň a dostupnost lékařské péče v místě pobytu. Péče by měla být na takové úrovni, aby dokázala řešit těhotenské komplikace, provést císařský řez.
 • pokud budete v zahraničí rodit, ověřte si, zda jsou tu povinné těhotenské lékařské prohlídky a kdo je poskytuje (většinou smluvní zařízení vaší pojišťovny nebo školy). Pokud existují pevné termíny těchto prohlídek, nezmeškejte je.
 • zjistěte si v předstihu, jestli se v místě vašeho pobytu testuje krev na HIV a hepatitidu typu B. Těhotné cestovatelky a jejich doprovod by měli znát svou krevní skupinu.
 • ověřte si, jestli jsou v místě vašeho pobytu dostupné zdravotně nezávadné potraviny a nápoje, včetně balené vody a pasterizovaného mléka.
   

Knihy o těhotenství @ porodu