Riziko nově zjištěné infekce HPV i cervikální dysplazie u žen s touto infekcí přetrvává do vyššího věku

Riziko nově zjištěné infekce HPV i cervikální dysplazie u žen s touto infekcí přetrvává do vyššího věku - obrázek
Riziko nově zjištěné infekce HPV i cervikální dysplazie u žen s touto infekcí přetrvává do vyššího věku - obrázek

I když incidence infekce lidským papilomavirem (HPV) s věkem rychle klesá, riziko cervikální intraepiteliální neoplazie stupně ≥ 3 (CIN3+) se s narůstajícím věkem snižuje jen mírně. Ukázala to americká studie zahrnující téměř milion žen ve věku 30–64 let.
 

Autoři hodnotili věkově specifické riziko CIN3+ u žen se stávající (při zařazení do studie) a nově identifikovanou infekcí HPV. Zařazeno bylo 972 029 žen, které podstoupily screeningový Pap test (Papanikoaluovo vyšetření – cytologický stěr z děložního čípku) s testováním HPV.

V době zařazení do studie byla zjištěna HPV pozitivita u 6,0 % (57 899) žen. Z žen, které měly negativní výsledek HPV při vstupním vyšetření a podstoupily další screeningové vyšetření, byla nově zachycena infekce HPV ve 3,3 % (16 724 žen). Podíl zachycených případů HPV při prvním i při druhém screeningu klesal s věkem (p < 0,001). Pětileté riziko CIN3+ bylo vyšší u žen s infekcí HPV zachycenou při vstupu do studie (8,5 %) v porovnání s 3,9 % u žen s infekcí HPV zachycenou při druhém screeningu (p < 0,0001). Riziko CIN3+ klesalo s věkem, a to u žen s pozitivitou HPV při vstupu od studie z 9,4 % ve věkové skupině 30–34 let na 9,4 % ve věkové skupině 60–64 let (p = 0,017) i u žen s nově zachycenou infekcí HPV při druhém screeninu z 5,1 % na 3,5 % ve stejných věkových skupinách (p = 0,014).

Z výsledků této studie je zřejmé, že i u žen nad 30 let přetrvává riziko nově získané infekce HPV. Riziko CIN3+ u žen infikovaných HPV s věkem klesá jen mírně, což zdůrazňuje potřebu pokračujícího screeningu až do 65 let.

 

Zdroj: proLékaře.cz