Rodinné právo - nová poradna

Rodinné právo - nová poradna - obrázek
Rodinné právo - nová poradna - obrázek

JUDr. Kateřina Preiningerová, advokátka z Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r. o.specializující se na rodinné právo (péče o dítě, vyživovací povinnost, určování a popírání otcovství, atd.) bude odpovídat na Vaše dotazy z oblasti rodinného práva.

V advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. již od roku 1995 úspěšně chráníme práva našich klientů ve všech oblastech práva. Jednou z těchto oblastí je i rodinné právo. Předmětem rodinného práva je úprava vztahů osob sobě navzájem nejbližších, což znamená, že právo zasahuje tam, kde si chce zpravidla rozhodovat každý samostatně.

V některých případech je však nutné využít zákonné úpravy a nechat soud rozhodnout o úpravě vztahů a poměrů tak, aby byly chráněny práva a zájmy všech členů rodiny, především zájmy nezletilých dětí. Vztahy v rodině mohou být velmi složité a jakýkoliv zásah do nich může znamenat nenapravitelnou újmu. Na základě mnohaletých zkušeností jsme si ověřili, že mnohdy lze vzniku nepříznivých situací předejít či alespoň minimalizovat jejich následky včasnou radou. A to je důvod, proč jsme se rozhodli spolupracovat s www.porodnice.cz na této poradně.

Rodinně-právní skupina naší advokátní kanceláře, vedená JUDr. Kateřinou Preiningerovou, čerpá při poskytování právních služeb klientům z bohatých zkušeností a znalosti praxe soudů, fungování úřadů sociálně-právní ochrany dětí, úřadu mezinárodně-právní ochrany dětí a dalších institucí, které jsou v těchto záležitostech činné. V rámci této poradny bychom se s Vámi o tyto zkušenosti a znalosti rádi podělili.

Mgr. Bohuslav Hubálek
společník společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.

Přejít do poradny