RSV infekce u předčasně narozených dětí

RSV infekce u předčasně narozených dětí  - obrázek
RSV infekce u předčasně narozených dětí - obrázek


Respiračně-syncytiální virus (RSV) je nejčastější příčinou onemocnění horních a dolních dýchacích cest u novorozenců a malých dětí. Do 2 let věku onemocní téměř každé dítě. Zatímco u zdravých dětí a dospělých se nemoc projeví jako běžné nachlazení, u předčasně narozených dětí může mít těžký, až život ohrožující průběh. Mezi rizikové skupiny dětí patří kromě nedonošenců i děti, které se narodí s vrozenou srdeční vadou, děti s chronickou plicní nemocí a oslabenou imunitou.


RSV onemocnění má typicky sezónní charakter, v našich klimatických podmínkách se nejvíce vyskytuje v zimním období. Přenáší se běžným kontaktem s nemoc­nou osobou, virus se rychle šíří kašláním a kýcháním.


Děti narozené předčasně (do 35. týdne gestačního věku) mají nedostatečně vyvinuté plíce, které jsou mnohem vnímavější k infekci. Nemají také náležitě vyvinutý vlastní imunitní systém (obranyschopnost) a na rozdíl od donošených dětí nezískaly ani obranu ve formě protilátek proti RSV od své matky. Toto jsou důvody, proč RS viróza u těchto dětí může znamenat vážné komplikace. Nemoc obvykle začíná horečkou, rýmou a kašlem. Mezi vážnější příznaky patří sípání, obtížné dýchání až apnoe (přestávky v dechu), objevuje se bronchiolitida (zánět plicních průdušinek) a pneumonie (zánět plic). Vážný stav dítěte často vyžaduje přijetí na jednotku intenzivní péče a umělou plicní ventilaci. Každý rok je kvůli RSV hospitalizováno kolem 20 % předčasně narozených dětí. Závažný je nejen akutní průběh onemocnění, ale i jeho pozdní následky. Pokud dítě prodělá RSV onemocnění, zvyšuje se u něj riziko vzniku astmatu v pozdějším věku.


Jak se bránit vzniku RSV infekce?


Rodiče mohou snížit riziko onemocnění dítěte dodržováním několika pravidel:
  • vyvarovat se pobytu s dítětem v zakouřeném prostředí a v místnostech s větším množstvím lidí,

  • vždy si umýt ruce mýdlem a vodou, než se budou děťátka dotýkat,

  • často omývat hračky a vyměňovat ručníky,

  • zamezit návštěvám osob s nachlazením.

Nejúčinnějším prostředkem v boji s RSV je v současné době imunoprofylaxe ohrožených skupin dětí, tj. předčasně narozených dětí, dětí s chronickou plicní nemocí a dětí s vrozenou srdeční vadou. K tomu se používá přípravek Synagis (palivizumab) – humanizovaná monoklonální protilátka proti RS viru, která dítě ochrání před nebezpečným onemocněním. Dětem je podána jedna injekce měsíčně po dobu trvání RSV sezóny (od listopadu do března, zpravidla 5 injekcí). Injekce se podává do svalu a je velmi dobře snášena.


Program imunoprofylaxe v České republice byl zahájen v roce 2000, děti s nejvyšším rizikem závažného průběhu nemoci jsou indikovány lékařem-neonatologem v perinatologických centrech a průběžně sledovány. Imunoprofylaxe přípravkem Synagis byla u všech těchto dětí úspěšná, žádné neonemocnělo RSV infekcí. Pokud se vaše miminko narodilo předčasně, informujte se na možnost podání Synagisu v perinatologickém (neonatologickém) centru.


Autor: doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc

Témata: