Těhotenská cukrovka - dotaz z PORADNY

Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě, co čeká od 33.týdne u Apolináře někoho, kdo má v průkazce uvedeno GDM /Gestační diab./.Mimochodem s diagnózou absolutně nesouhlasím, mám zkonzultováno i s jiným internistou (prim.Sucharda), ale to je mi k ničemu. Absolvuji tedy proti svému přesvědčení pravidelná měření cukru, kde se "kupodivu " nic neprokazuje (jsou v normě). Jde mi o to, co všechno budu muset absolvovat do porodu, při porodu (asi předají dítě ihned pediatrovi...?) a po porodu.Pravděpodobně si i mé dítě ponese k pediatrovi označení, že je to dítě matky GDM?
Je to smutné, ale ta záležitost s rozdílnou diagnostikou mi přivodila značné deprese a absolutní nechuť do dalšího těhotenství. Nemůžu se přinutit se těšit na miminko. Moc vás tedy prosím čistě o popis obvyklé praxe, abych věděla, na co mám poslední týdny svého prvního těh. sbírat psychické síly. Jinak Vám samozřejmě držím palce k atestaci - aby vyšla dle Vašich představ protože o tom, že bude úspěšná, nepochybuji.

Odpověď:
Dobrý den, tak moc rád bych vám poradil více, ale je nutné říci, že existují diagnostická kriteria GDM dle WHO, která jsou jasně dána a není o nich diskuse. Dneska, moderní dělení probíhá zásadně dle provedené křivky oGTT - asi znáte - orální glukosový toleranční test. Tento je poněkud přísnější, než pro netěhotné...Prim.Suchardu neznám,ale musím říci, že pokud se jedná o internistu, narážíme opět na stejný problém. Drtivá většina internistů - pokud nemají interdisciplinární zaměření na těhotné pacientky (a je to dost překvapivé) - žije v "mýtu", že kritéria pro těhotné diabetičky jsou stejná, jako pro netěhotný organismus. Těhotné mají přísnější normy a interista to musí vědět ...Jedná se o to, že každá těhotná má určitý stupeň inzulinorezistence, čili jejich oraganismus hůře zpracovává glukosu - cukr. Kromě odolnosti na vlastní inzulin tu působí některé hormony "navíc" ( placentárního původu ), které netěhotný organismus nemá. V přirozené a určité míře je to tak dobře - vše je směřováno k tomu, aby mamimka hůř zpracovávala cukr, tudíž ho bude mít více v krvi a tudíž ho bude předávat mimču - protože to ho hodně potřebuje, ne? U určitého procenta žen se situace poněkud "vymkne" kontrole - maminky "dostanou" tzv. těhotenskou cukrovku - GDM. Prostě už jejich hormonální systém nestačí cukr zpracovat...Vyšší hladiny cukru působí toxicky na cévy, to je všeobecně známo - je to velmi zjednoušené vysvětlení. Že jde hlavně o cévy v placentě, nemusím snad ani připomínat. Obecně mají tedy těhotné s GDM vyšší pravděpodobnost, že u nich dojde v těhotenství či při porodu k ohrožení vývoje plodu, či dokonce k jeho nitroděložnímu úmrtí. Abych nemusel zde přítomné maminky děsit, výše uvedené platí jen pro situace, kdy situace není "podchycena" a řešena sledováním a dietou (případně inzulinem) v poradně. Maminky držící dietu jsou v podstatě "z toho venku", mají-li hodnoty cukru v normě.

Donedávna se soudilo, že stačí oGTT dělat jen u maminek s rizikem v anamnéze (tj. např. při výskytu cukrovky v rodině atd.), dnešní doporučení je provádět ho v cca 24-28.týdnu u všech těhotných.

Normální hladiny jsou

  • do 5,8 nalačno,
  • do 8,8 za 1.hodinu a
  • do 7,8 za 2.hodinu po vypití 75 g roztoku glukosy ( hroznového cukru )

Je-li alespoň jedna hodnota zvýšená, jedná se již o těhotenskou curkovku. Diagnostickým kritériem pro zařazení těhotné mezi maminky s GDM je právě "pozitivita" tohoto testu.Tato pravidla jsou všeobecně dodržována ve všech vyspělých světových zařízeních, ČR není výjimkou. Bohužel, dosud chybí mezioborová spolupráce a nezřídka se stane, že internista označí výsledek za "normální", přestože z našeho pohledu je již "pozitivní". Odtud možná plyne i rozpor váš, ale zkuste se tedy v tom najít, nebo se pletu? U nás to probíhá tedy tak, že kritériem pro zařazení mezi ženy s GDM je pozitivita oGTT , nic jiného. Pakliže je pozitivní, maminka je zařazena mezi těhotné s GDM ( cca 5-8% ), znamená to dietu s omezením cukrů ( 250 mg sacharidů denně ), ale nic víc, při normálních kontrolních hladinách cukrů v podtstatě probíhá těhotenství zcela normálně a bez vyšších dalších rizik, není nutné ani porod vyvolávat, neporodí-li maminka do dne termínu, jsou-li hladiny cukrů v normě a neaplikuje-li si inzulin.

 

MUDr. Michal Koucký

 

Případné dotazy směřujte prosím přímo do Poradny. Děkujeme.