Těhotenství je zdraví, nebo nemoc ?

Těhotenství je zcela přirozeným obdobím v životě ženy. Žena se stává těhotnou obvykle z plného zdraví, bývá v psychické pohodě, očekává s celou svojí rodinou pozitivní, tedy příznivý výsledek.

Český výraz, že „žena je v jiném stavu“, je současně výstižný i nepravdivý. Pravdivý ve vystižení fyzické i psychické změny, které těhotnou poznamenávají, avšak tento výraz již nepostihuje míru a zejména dynamiku těchto změn. Těhotenství tedy není stav. Těhotenství je zvláštní proces, u kterého vzniká velmi křehká rovnováha mezi zdravím a možností rychlého zvratu v riziko nebo až nemoc, která může ohrozit těhotnou ženu i plod.

Těhotenství bývá dobou optimistickou, pozitivní. Optimismus přece převládá ve chvíli, kdy se partneři dozvědí o početí, optimismus prožívá celá rodina před porodem dítěte. Ale ne všichni lidé mají to štěstí, že by jim příroda nekladla nástrahy a překážky. Relativně často svědky problémů a úskalí, která před nás, svědky onoho téměř zázraku, kterým oplození, těhotenství a porod dítěte je, klade příroda.

Kolikrát si při každodenní činnosti uvědomujeme, jak „příroda je moudrá“. Příklad:

- po radostném zjištění těhotenství nastane u ženy samovolný potrat. Teprve z detailního rozboru genetika zjistíme, že zárodek nebyl správně založen a že by dítě zdravě neprosperovalo
- o předčasném porodu zjistíme pravý uzel na pupečníku, který by mohl způsobit poškození dítěte atd.

Člověk je člověkem zhruba půl miliónu let, tak dlouho se vyvíjí lidský druh, tak dlouho se i lidé rodí. Naprostou většinu této doby probíhaly porody primitivně. Těhotné a rodící ženy odedávna vyhledávaly pomoc, avšak ta původně spočívala v magii a v rituálech. Mnohá lidská společenství a kultury měly své bohyně o ochránkyně rodiček. V antice se objevily první náznaky racionality, aby byly později vystřídány stagnací a úpadkem. Ve středověku bylo porodnictví v rukou porodních bab nebo vzdělaných laiků. Pověry a zaříkávání byly u porodu pravidlem. Lékaři byli vychováni v nezájmu o porodnictví, porodnictví se považovalo za obor pro muže nedůstojný. Teprve v období renesance, kdy začíná rozvoj přírodních věd, se porodnictví začíná stávat součástí lékařství a oboru se začínají věnovat i muži lékaři. Porodnická zařízení začínají vznikat až v 18. a zejména 19. století.

Nesmírně vysoká úmrtnost matek a hlavně dětí byla dominujícím znakem předvědeckého porodnictví. Porodnictví jako věda a součást lékařství se začíná vyvíjet teprve v první polovině 17. století, kdy jeho začátky vznikají. Racionální, tedy rozumem řízená, péče o těhotnou a rodící ženu a její dítě je s ohledem na délku vývoje lidského druhu velmi mladá lidská disciplína.

Závěrem, těhotenství není nemoc a porod je jeho přirozené ukončení, ale…

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
(z úvodu do populární knihy o Těhotenství a porodu)

Novinka aneb nabízíme interaktivní spolupráci

Vážené čtenářky, za sebe i za celou naši redakční radu Vám upřímně děkuji za Vaše příspěvky, které velmi pečlivě čteme a posuzujeme. Vůbec nám nevadí Váš často kritický tón, nebo alespoň podtón. Vaše názory jsou pro nás návodem a motivací k lepší práci.

Na konci letošního roku by měla vyjít kniha o těhotenství, porodu a dítěti do 3 let života. Některé kapitoly nebo jejich části chceme umísťovat na náš web www.porodnice.cz. Podle Vašich reakcí chceme usměrňovat námi předkládané informace do budoucí papírové podoby. Přejeme si, aby vzniklo moderní, aktuální dílo, které by mělo ženě nabízet pomoc v době, která z jejího hlediska není vůbec jednoduchá.

Zahraniční publikace podobného zaměření využíváme pouze pro naši inspiraci, ale nikoliv pro jejich překlad. Chceme vytvořit ryze českou variantu pro českou ženu a jejího partnera a rodinu.

Takže….. Kritizujte a opravujte naše články a pokud možno předkládejte žhavá témata, která by v našem webovém archivu nebo v papírové knize neměly chybět.

Za redakční radu MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Odborný článek