Tlumení porodních bolestí

Tlumení porodních bolestí - obrázek
Tlumení porodních bolestí - obrázek

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje těhotnou ženu na očekávaný porod. Jiný význam bolesti u porodu se dosud nepodařilo  prokázat.

Prožitky porodních bolestí jsou velmi individuální. Roli sehrává celá řada aspektů. Závisí na fyzické dispozici a psychické pohodě rodící ženy, význam mají sociální a kulturní vlivy. Dokonce i jedna žena může každý svůj porod prožívat zcela odlišně.

Účinný postup proti bolestem při porodu dnes očekává většina rodiček, žádají tišení porodních bolestí neboli porodnickou analgezii. V současné době je známo hodně metod a zlepšené techniky porodnické analgezie nabízejí široké možnosti. Metody porodnické analgezie se od sebe navzájem odlišují podle své účinnosti, délky analgetického působení a technické  náročnosti.

Je-li metoda porodnické analgezie, kterou si žena vybrala, správně a ve správný okamžik podána, pak může tišení porodních bolestí, vedle jinak příjemných vlastností, přispět ke snížení porodnických komplikací jak u matky samotné, tak i u jejího dítěte.

Pro použití metod porodnické analgezie dnes platí tyto základní podmínky: žádná metoda nesmí ovlivnit zdraví matky ani dítěte, neměla by ovlivnit činnost dělohy, a přitom všem by měla být dostatečně analgeticky účinná.

Rozdělení analgetických metod

Nefarmakologické metody

 • psychologické metody (předporodní příprava, hypnóza, audioanalgezie),
 • akupunktura,  akupresura,
 • elektroanalgezie  (TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace),
 • hydroanalgezie (porod ve vodě, porod do vody),
 • relaxační masáže,
 • alternativní polohy.

Farmakologické metody

Celková  analgezie

 • inhalační analgezie,
 • intravenózní analgezie,
 • fytoterapie, aromaterapie.

Místní analgezie

 • infiltrační analgezie,
 • pudendální  analgezie,
 • paracervikální  analgezie,
 • epidurální analgezie,
 • subarachnoidální analgezie,
 • kombinovaná  subarachnoidální a epidurální analgezie.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015