Transvaginální ultrazvuk

CCSCo to transvaginální ultrazvuk?
Ultrazvukové transvaginální vyšetření je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v okolí pochvy. Jedná se zejména o dělohu a vaječníky, případně plod v děloze. Slovo "transvaginální" označuje způsob zavedení ultrazvukové sondy. Při tomto vyšetření lékař zavede sondu přístroje do pochvy vyšetřované. Ultrazvukové metody patří v současnosti mezi nejpoužívanější zobrazovací diagnostické metody v gynekologii a porodnictví především proto, že nezatěžují ženu pronikavým zářením a jsou bezpečné.

Jaký je princip vyšetření?
Princip vyšetřování ultrazvukem není složitý. Ultrazvukový přístroj vysílá ze sondy přes pochvu k okolním orgánům, lidským uchem neslyšitelné zvukové vlnění o frekvenci 2,5 - 10 MHz. Zvukové vlny pronikají do vyšetřované oblasti, kde se odrážejí a malá část odražených zvukových vln se vrací zpět do sondy. Sonda slouží zároveň jako přijímač zvukového vlnění. Informace o intenzitě vlnění a o době, která uplynula mezi vysláním a zachycením ultrazvuku, vyhodnotí počítač zabudovaný v přístroji. Konečná data se zobrazí na obrazovce. Cílem vyšetření je zjistit stav vyšetřovaných orgánů, změnu velikosti, tvaru a jde-li o těhotnou ženu, posoudit stav plodu.

Kdy lékař provádí transvaginální ultrazvuk?
Transvaginální ultrazvukové vyšetření se provádí na pracovištích gynekologie a v porodnictví. Ženám lékař-gynekolog předepisuje toto vyšetření při podezření na zánětlivé či nádorové onemocnění vaječníků, vejcovodů nebo dělohy. Transvaginální vyšetření je přínosem zejména u obézních žen, kdy struktury při běžném vyšetření břicha ultrazvukem nejsou patrné. Lékař toto vyšetření může volit i v případě kontroly léčby některých gynekologických onemocnění, například při léčbě ženských nádorů, onemocněních děložního čípku aj. Toto vyšetření se využívá i u těhotných žen k posouzení plodu a to zejména v případě, objeví-li nejasnosti při vyšetřování plodu ultrazvukem přes stěnu břišní (běžné vyšetření u těhotných žen). Vyšetření se provádí u těhotných žen do 12. týdne těhotenství a pokud je třeba v poslední třetině těhotenství při kontrolách čípku. Velmi důležité je toto vyšetření při metodách asistované reprodukce (umělé oplodnění), kdy lékař posuzuje transvaginálně stav vaječníků nebo se odebírá vajíčka určené pro umělé oplodnění .

Mám se ultrazvukového transvaginálního vyšetření obávat?
Ultrazvukové vyšetření přes pochvu je nebolestivé a nezatěžuje vyšetřovanou ženu ani plod žádnými riziky. Nemusíte se obávat ani zanesení infekce do pochvy. Lékař na sondu před vyšetřením nasazuje vždy novou "gumovou ochranu" nebo kondom a potírá ji vodivým gelem, který jednak usnadňuje zavedení a jednak zvyšuje kvalitu výsledného obrazu.

Jak se mám na vyšetření připravit?
Ultrazvukem lze vyšetřovat bez předchozí přípravy. Před vyšetřením můžete normálně jíst pít a užívat léky předepsané ošetřujícím lékařem.

sondaJak vypadá vlastní vyšetření?
Ultrazvukové transvaginální vyšetření je možno provést na vyšetřovně jako ambulantní vyšetření nebo na lůžku, pokud z nějakého důvodu žena nemůže vstát. Vyšetření se provádí po odložení spodního prádla vleže na zádech s pokrčenými a mírně roztaženými dolními končetinami. Sondu lékař zavede do pochvy. Vyšetřovaná oblast se zobrazují vedle Vás na obrazovce. Až lékař vyšetřovaný prostor prohlédne sondu z pochvy vyjme a Vy dostanete buničinu na otření a budete se moci obléknout. Vyšetření trvá zhruba 5 minut. Pokud se transvaginální ultrazvuk provádí z důvodu asistované reprodukce a je spojen s odběrem vajíčka, trvá delší dobu.

Co bude po vyšetření?
Po vyšetření nemusíte dodržovat nějaký speciální režim. Můžete normálně jíst, pít a vykonávat běžnou denní činnost.

Kdy bude výsledek?
Výsledek Vám oznámí vyšetřující lékař ihned po vyšetření.

Jaká jsou další alternativní vyšetření?
Vyšetřované orgány je možno zobrazit pomocí jiných zobrazovacích metod CT, NMR, RTG. U těhotných žen je tato metoda nezastupitelná, stejně tak jako při asistované reprodukci.

 

zdroj: ZdravCentra, MeDitorial