Tyroxin podávaný novorozencům může u dětí s Downovým syndromem zlepšit vývoj

__ADV__Doktor A. S. Paul van Trotsenburg se svými kolegy z amsterdamské univerzity v Tilburgu v Nizozemí zjistil, že léčba tyroxinem započatá v novorozeneckém věku zlepšuje vývoj a růst dětí s Downovým syndromem. Výsledky této randomizované dvojitě-slepé studie vědci uveřejnili v březnovém čísle časopisu The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Podle vědců bývá u dětí s Downovým syndromem častá mírná forma kongenitálního hypothyroidismu, která bývá jen zřídka zjištěna v rámci novorozeneckého screeningu a většinou nebývá léčena.

Do studie probíhající od června roku 1999 do srpna roku 2001 bylo zahrnuto celkem 196 novorozenců s Downovým syndromem. Byli randomizováni do skupiny užívající tyroxin (99 dětí), nebo placebo (97 dětí). Počáteční dávka tyroxinu byla 8 µg/kg. Tato dávka byla následně upravena podle plazmatické koncentrace TSH.

Hodnocen byl pokrok v mentálním i motorickém vývoji dítěte ve věku 24 měsíců hodnocený podle Bayley Scales of Infant Development II.

Výsledky studie ukázaly, že děti léčené tyroxinem měly v porovnání s dětmi s placebem o 0,7 měsíce menší zpoždění v motorickém vývoji. Stejné výsledky byly zaznamenány i v oblasti duševního vývoje. Ve srovnání se skupinou užívající placebo byly ve skupině s tyroxinem zaznamenány větší váhové a délkové přírůstky (průměrně o 378g a 1,1 cm).

 

zdroj: J Clin Endocrinol Med. Posted online, Medicina.cz