U žen obezita v průběhu života vede k degeneraci mozku

U žen obezita v průběhu života vede k degeneraci mozku - obrázek
U žen obezita v průběhu života vede k degeneraci mozku - obrázek

Doktor D. Gustafson z Sahlgrenska University Hospital v Göteborgu ve Švédsku se svými kolegy zjistil, že u žen s nadváhou dochází častěji k úbytku mozkové tkáně v temporálním laloku. Tento úbytek mozkové tkáně vede k poklesu kognitivních funkcí. Výsledky této studie byly uveřejněny v listopadovém čísle časopisu Neurology.

Jako součást Population Study of Women (PSW) v Göteborgu vědci zkoumali spojitost mezi BMI (body mass index) a poměrem mezi pasem a boky (WHR - waist-to-hip ratio) a atrofií mozku reprezentativního vzorku 290 žen v letech 1968 až 1993.

Ženy byly vyšetřeny. Každé vyšetření zahrnovalo přehled zdravotních rizikových faktorů, vyšetření krve, antropometrické, klinické a neuropsychiatrické vyšetření. V roce 1992 bylo pacientkám 70 až 84 let. V tomto roce podstoupily vyšetření CT, při kterém byla změřena atrofie temporálního, frontálního, okcipitálního a parietálního laloku.

Výsledky studie ukázaly, že u žen s atrofií temporálního laloku byla zjištěna vyšší hodnota BMI (od 1,1 do 1,5 kg/m2). Riziko temporální atrofie rostlo o 13-16% na nárůst o každý 1.0-kg/m2 BMI.

Vědci uvedli, že obezita způsobuje nejen onemocnění středního věku, ale i degenerativní onemocnění ve vyšším věku.

 

zdroj: Neurology, Medicina.cz