Už jste si otestovali svoji zdravotní pojišťovnu?

Volba zdravotní  pojišťovny patří jednoznačně mezi důležitá životní rozhodnutí. Je tedy dobré zajímat se o to, co svým klientům jednotlivé pojišťovny nabízejí a jaké záruky, servis a jistoty  u nich pojištěnci nacházejí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto zahájila na začátku léta kampaň „Otestuj si svoji zdravotní pojišťovnu“, která se snaží upozornit veřejnost na důležitá kritéria při volbě pojišťovny.  

Na webových stránkách www.testpojistovny.cz jsou v dotazníku zformulovány otázky tak, aby si klient každé pojišťovny mohl své odpovědi na otázky zjistit nebo ověřit. Test například napovídá, zda jsou všechny pojišťovny schopné pokrýt i ty nejnáročnější zákroky, nebo zda svým klientům nabízejí zázemí a podporu za každé situace. Současně pak reaguje kampaň na nekalé praktiky některých pojišťoven, které získávají klienty za úplatu na ulicích.  

Další vlna kampaně s názvem „Už jste si otestovali svoji zdravotní pojišťovnu?“ byla zahájena v listopadu a má také podporu od rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která je tváří VZP. Zkuste si vyplnit test a zjistěte, zda je vaše pojišťovna tím správným partnerem pro život.  

VZP – stabilní a silný  partner našeho zdraví

Hradit zdravotní  pojištění je povinností každého z nás. Které pojišťovně budeme pojištění platit, je ale už na uvážené volbě jednotlivce. Je to zodpovědné rozhodnutí, které by pro nás mělo být prioritou – zdraví je totiž to nejvzácnější, co máme.  

Největší českou zdravotní pojišťovnou je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Existuje již od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v České republice. Její služby využívá více než 6,4 milionu klientů. Je partnerem renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní asociace neziskových zdravotních  a nemocenských pojišťoven. VZP je pro své klienty silným, stabilním, seriózním partnerem, který jim poskytuje kvalitní služby a informace související se zdravotním pojištěním v rámci platné legislativy. Vlastní hospodaření orientuje na efektivitu, a jelikož hospodaří vyrovnaně, má dostatek peněz na úhradu zdravotní péče.

Všeobecná  zdravotní pojišťovna je silným a spolehlivým partnerem, a to i díky největšímu počtu smluvních lékařů a zdravotnických zařízení – má smluvní vztah s více než 24 tisíci zdravotnických subjektů. Svým klientům hradí ročně péči přesahující v celkovém objemu 113 miliard korun.