Užívání vitamínu C během těhotenství zvyšuje riziko astmatu u dítěte

Doktorka Sheelagh Martindale se svými kolegy z aberdeenské univerzity zjistila, že zatímco vitamín E užívaný v těhotenství riziko astmatu u dítěte snižuje, u vitamínu C je tomu spíše naopak. Výsledky své studie vědci uveřejnili v lednovém čísle časopisu The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.


Do studie bylo zahrnuto téměř 2000 zdravých žen. Zjišťován byl účinek antioxidantů užívaných během těhotenství na výskyt astmatu a ekzému v průběhu prvních dvou let života.
Výsledky studie ukázaly, že užívání antioxidantů neovlivnilo výskyt astmatu nebo ekzému v průběhu prvního roku života. V druhém roce života však riziko vzniku astmatu klesalo s užíváním vitamínu E. Navíc vitamín E snižoval i u atopických matek riziko výskytu atopického ekzému u jejich dětí.
Naopak riziko astmatu a ekzému u dvouletých dětí rostlo se zvyšujícím příjmem vitamínu C během těhotenství matek. Například dítě matky v horní třetině množství vitamínu C užívaného během těhotenství mělo trojnásobné riziko vzniku astmatu ve srovnání s dítětem matky v nejnižší třetině množství užívaného vitamínu C.
Vědci uvedli, že je třeba ještě dalších studií, aby byly tyto výsledky potvrzeny a uznány za obecně platné.


 


zdroj:MEDICINA.cz, AJRCCM


MUDr. Sylva Šebková