Vědomostní soutěž: Chráníte dostatečně své dítě?

Vědomostní soutěž: Chráníte dostatečně své dítě? - obrázek
Vědomostní soutěž: Chráníte dostatečně své dítě? - obrázek

Malé děti jsou náchylné k řadě nemocí způsobených viry nebo
bakteriemi. Například pneumokoky mohou způsobovat nebezpečná invazivní
onemocnění i velmi časté a bolestivé záněty středního ucha.  A přitom lze těmto onemocněním předcházet pomocí očkování.  Například vakcína Synflorix
nabízí pokrytí hlavních invazivních sérotypů pneumokoka, kterými jsou děti v
České republice ohroženy, a také pomůže zabránit až 51,5% případů zánětů
středního ucha způsobených pneumokoky.  Navíc je vakcína Synflorix plně hrazena ze zdravotního pojištění, takže
na ni rodiče nemusí nic doplácet[1], a mohou tak za ušetřené peníze dopřát dítěti
více ochrany také proti dalším infekčním onemocněním, např. rotavirovým infekcím. Onemocnění zvané rotavirová
gastroenteritida je totiž jedním z nejčastějších důvodů hospitalizace u dětí do
pěti let věku. Účinnou ochranou  může
být  včasné očkování proti rotavirům
vakcínou Rotarix, které může být zahájeno již v 6 týdnech života dítěte . Druhá dávka musí být podána do konce 24.
týdne života dítěte.

Vakcíny SynflorixTM a RotarixTM jsou léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis. 
Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.
Informace mohou být reklamní povahy

[1] Vakcína SynflorixTM je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce a pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku.